Na voljo subvencije za prilagoditev turistične ponudbe zaradi epidemije covid-19

(vir: pixabay.com)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je spremenilo razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike spremenilo tako, da ponudnike spodbuja tudi k prilagoditvi ponudbe zaradi epidemije covid-19 tako, da se zagotovita varnost in zdravje gostov.

Posamezen upravičenec lahko prejme največ 6000 evrov za posamezen objekt in znak. Za upravičene stroške se štejejo tisti, ki so nastali od 1. januarja 2019, subvencijo bo mogoče izkoristiti le v letu 2020.

V razpisu lahko sodelujejo prijavitelji, ki so registrirani za eno od dejavnosti na področjih turizma, gostinske dejavnosti, turistične kmetije in podobno, in sicer:

  • hoteli in podobni nastanitveni obrati,
  • počitniški domovi in letovišča,
  • turistična kmetija z nastanitvijo,
  • oddajanje zasebnih sob gostom,
  • planinski domovi in mladinska prenočišča ter
  • avtokampi in tabori,
  • restavracije in gostilne,
  • okrepčevalnice in
  • turistične kmetije brez sob.

Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in gostinstva, ki doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen uvedbe istega okoljskega znaka za isto turistično nastanitev ali gostinski obrat.

Prijavitelj, ki je že pridobil sredstva za uvedbo določenega znaka, pa lahko kandidira za uvedbo drugega znaka za isti nastanitveni objekt, v kolikor je pridobil zadevni znak ali istega znaka za drugi nastanitveni objekt.

Prijavitelj lahko kandidira za največ dva ista znaka za različne nastanitvene objekte ali za dva različna znaka za isti objekt.

Rok za prijavo je do vključno 6. julij 2020.

Okvirna skupna višina sredstev, ki bo na razpolago za izvedbo razpisa, je 105.000 evrov.

Dokumentacija in dodatne informacije so na voljo: tukaj

Prvotni razpis je bil objavljen tudi v Uradnem listi RS, stran 771: tukaj

Še več razpisov je na voljo: tukaj

C. R.