Na Otočcu dodatni razredi za osnovno šolo in novi prostori za vrtec

Od leve: Stjepan Jarnević, Mateja Rožman in Gregor Macedoni. (vir: MO NM)

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in direktor podjetja TGH Stjepan Jarnević sta včeraj podpisala pogodbo za izvedbo dozidave osnovne šole in vrtca Otočec.

Vrednost investicije je nekaj več kot 2.500.000 evrov, gradnja naj bi se zaključila najkasneje v roku 12 mesecev.  

Župan Gregor Macedoni je ob podpisu pogodbe povedal, da ga še posebej veseli, da so s podpisom pogodbe izpolnjeni vsi pogoji za izvedbo prepotrebnega prizidka za Osnovno šolo Otočec, ki pokriva področje z najboljšim demografskim potencialom v naši občini. Poleg dodatnih razredov, bo v prizidku nove prostore dobil tudi vrtec. “Po novogradnji vrtca Videk v Bršljinu je to še en zelo pomemben mejnik pri zagotavljanju pogojev za predšolsko vzgojo v Novem mestu,” je poudaril.

Ravnateljica Osnovne šole Otočec Mateja Rožman je ob tem dejala, da je v preteklem šolskem letu pouk v šoli zaradi prostorske stiske potekal na dveh lokacijah, prav tako so na šoli nekatere prostore (kabinete) preurediti v učilnice, zato bo dozidava objekta za šolo pomembna pridobitev.

V Osnovni šoli Otočec se bodo tako že v prihodnjem letu razveselili urejenih prostorov otroškega vrtca z večnamenskim prostorom – športno igralnico, tremi igralnicami s sanitarnimi prostori, prostori za zaposlene ter servisnimi prostori v kletni etaži, v pritličju in nadstropju pa prostorov osnovne šole, pri čemer bodo pridobili šest učilnic, nove kabinete, prostore za strokovne delavce in sanitarije. Iz hodnika v nadstropju bodo vodile stopnice do podstrešja, ki v kasnejši fazi omogoča ureditev mansardnih prostorov knjižnice.

Investitor bo v sklopu investicije vgradil osebno dvigalo, dodatno dvigalo za premostitev višinske razlike med dvema nivojema v pritličju, ter z rekonstrukcijo dela stavbe izvedel nivojske povezave v vse etaže obstoječega objekta, tako da bo zagotovljen neoviran dostop za gibalno ovirane osebe v vse etaže.

Iz podjetja TGH iz Črnomlja pa so sporočili, da bi lahko, v kolikor bo gradnja potekala tekoče, objekt začel z obratovanjem v mesecu septembru 2021. Celotna vrednost investicije z opremo ter ostalimi investitorskimi stroški je ocenjena na okoli 2.900.000 evrov.

C. R.