Na Mirni podpisali pogodbo za gradnjo dolgo pričakovane obvoznice

Mirnska obvoznica (vir: občina)

Včeraj so na Mirni podpisali 7,35 milijona evrov vredno pogodbo o gradnji mirnske obvoznice, uradno prestavitvi regionalne ceste R1-215 Trebnje–Mokronog mimo Mirne. Pogodbo sta podpisala župana občin Mirna in Šentrupert, Dušan Skerbiš in Andrej Kostelec, Bojan Tičar z Družbe RS za infrastrukturo (Drsi) in izvajalci.

1,85 km dolga sodobna cesta, t. i. obvoznica Mirna bo razbremenila krajevno središče predvidoma konec leta 2024.

Celotna naložba prestavitve regionalne ceste Trebnje-Mokronog iz središča Mirne naj bi stala 10 milijonov evrov. Direkcija za infrastrukturo bo zanjo zagotovila 9,4 milijona evrov, preostanek bosta pokrili omenjeni občini. Občina Mirna nekaj manj kot 540.000 evrov, pri čemer je v projekt do zdaj vložila 330.000 evrov, sosednja Občina Šentrupert pa 21.000 evrov.

Gradnjo so razdelili na tri etape. Prvo na Mirni iz smeri Trebnjega bodo začeli oktobra. Vsa dela naj bi končali do konca leta 2024. Promet naj bi po mirnski obvoznici stekel v prvi polovici leta 2025.

Gre sicer za sodobno urejeno cesto v skupni dolžini približno 1,85 kilometra, katere krajši, 450-metrski odsek, bo segel v sosednjo Občino Šentrupert. Cesta z robnima pasovoma in bankinama bo široka 8,5 metra, ob cestišču v naselju bodo zgradili tudi pločnik.

Prve intenzivne aktivnosti za gradnjo prepotrebne obvoznice so se začele marca 2012. Po vseh sprejetih prostorskih podlagah in izdelanih študijah, usklajevanjih in pridobljenih soglasjih, je bil januarja 2022 podpisan sporazum o sofinanciranju naložbe.

Prva faza nove ceste, in sicer od vstopa na Mirno s trebanjske smeri do železniške postaje, vključno s prvim od treh na trasi načrtovanih krožišč, mora biti skladno s pogodbo zgrajena do konca leta 2023.

V načrtu so tudi trije mostovi (prek Zabrščice, Sotle in Mirne) ter sedem cevnih prepustov. Vodilni partner skupine izbranih izvajalcev del je CGP Novo mesto, v skupina sta še podjetji Komunalne gradnje iz Grosuplja in Gradnje Boštanj.

Gradbeno dovoljenje za prvo fazo je pravnomočno.

M. D.