Na ministrstvu za zdravje na področje duševnega zdravja mladih popolnoma pozabili

Poslanka Anja Bah Žibert

Poslanka SDS Anja Bah Žibert je na Vlado Republike Slovenije naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z ukrepi na področju duševnega zdravja mladih.

Celotno pisno poslansko vprašanje Anje Bah Žibert objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani,

ob nastopu vašega mandata je za področje duševnega zdravja veliko upanja vzbudila koalicijska pogodba, saj ste v njej tej pereči problematiki posvetili kaj nekaj strani. V sklopu zdravstva ste zastavili prioritete in cilje, v sklopu izobraževanja pa ste izpostavili negativne posledice pri mladih, ki jih je pustilo obdobje epidemije koronavirusa.

Minister za izobraževanje dr. Igor Papič, denimo, je na zaslišanju pred matičnim delovnim telesom 28. maja 2022 med drugim dejal: »Vsi vemo, da nas po eni strani verjetno čaka priprava na novo obdobje jeseni. Upamo seveda, da ne v taki obliki, kot smo bili deležni v zadnjih dveh letih. To je ena zadeva, na katero se je treba pripravit čim prej. In pa drugi del, najbrž bo treba zelo jasno evalvirat tudi posledice obstoječih valov Covida, ker so zadnje raziskave zelo jasno pokazale, da posledice tega zapiranja so.«

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, denimo, je na zaslišanju pred matičnim delovnim telesom 31 maja 2022 med drugim dejal: »Zelo veliko je stisk, predvsem na področju duševnega zdravja. Imamo en cel kup težav s tem, ko smo ustavili preventivo na področju otrok in mladostnikov. Zadnja poročila nam kažejo, kako se je splošno zdravstveno stanje Slovencev v zadnjih dveh letih precej poslabšalo, kako nam je umrljivost strmo narasla. Po kazalih, ki jih vidimo, so ljudje, ki delajo v zdravstvenih sistemih, preobremenjeni in izgoreli in tam daleč, najbolj v Evropski uniji. Vse to danes imamo, vendar tako je stanje.« Tudi sicer je področje pedopsihiatrije pri nas že dolga leta zelo podhranjeno.

Zaradi vsega navedenega sem še posebej pozorno spremljala predstavitev interventnega zakona za zdravstvo, saj sem pričakovala, da bodo nekatere rešitve vključene že v omenjeni zakon, a se je žal izkazalo, da so pripravljavci zakona na Ministrstvu za zdravje na področje duševnega zdravja mladih popolnoma pozabili. V okviru predolgih čakalnih dob bi po mojem mnenju morali prioritetno reševati tudi področje pedopsihiatrije.

Zanima me:

– Zakaj so pripravljavci interventnega zakona na Ministrstvu za zdravje povsem pozabili na področje duševnega zdravja mladih?

– Kakšne ukrepe in kdaj načrtujejo na Ministrstvu za zdravje glede izboljšanja razmer na področju pedopsihiatrije?

– Kakšne ukrepe in kdaj načrtujejo na Ministrstvu za zdravje glede izboljšanja razmer razmer na celotnem področju duševnega zdravja?

– Ali so na Ministrstvu za zdravje že pričeli pripravljati spremembe Zakona o duševnem zdravju in kakšna je časovnica?

Vlada mora na vprašanja odgovoriti v 30 dneh.

M. D.