Dolenjska in Bela krajina: Po 2008 izgubili 5.000 delovnih mest, okrog 10.000 se jih dnevno vozi na delo v Ljubljano in okolico

Leta 2008 je bilo v gospodarstvu na območju Dolenjske in Bele krajine 27.216 zaposlenih, kar je bilo največ v zadnjih desetih letih. Nato se je to zmanjševalo in v letu 2013 z 21.290 zaposlenimi doseglo dnoIzgubljenih je bilo 5.926 delovnih mest.

Potem, ko se je število zaposlenih po letu 2008 drastično zmanjšalo in dno doseglo v letu 2013, se je v letu 2014 ta trend končno zaustavil. Število zaposlenih se je od takrat povečalo za 959 in je v letu 2015 znašalo 22.249, kar je bilo še vedno okrog 5.000 manj kot leta 2008.

Konec leta 2015 je bilo v regiji 18 velikih podjetij, od tega 11 v Mestni občini Novo mesto in 4 v Beli krajini. V velikih podjetjih je bila zaposlena skoraj polovica (45 %) delavcev z Dolenjske in iz Bele krajine.

Skrb vzbujajoč podatek pa je, da se iz Dolenjske in Bele krajine dnevno na delo v Ljubljano in okolico vozi že blizu 10.000 prebivalcev.

M. R.