Mokronog – Trebnje: Za naložbe tretjino več od prvotno načrtovanih

Mokronog (vir: kraji.eu)

Občinski svet občine Mokronog-Trebelno je na sredini seji potrdil rebalans letošnjega proračuna, ki predvideva za 11 odstotkov višje prihodke in za 19 odstotkov višje izdatke od veljavnega proračuna. Potrdili so tudi zvišanje ekonomskih cen vrtcev. Te bodo višje za od sedem do 10,5 odstotka.

Za naložbe bo po novem letos namenjeno 2,2 milijona evrov oziroma 34,3 odstotka več, kot je bilo načrtovanih sprva.

Po sprejetem rebalansu občinskega proračuna bodo prihodki v letošnjem proračuna znašali 5,4 milijona evrov, kar je 11,3 odstotka več, kot je bilo predvideno sprva, odhodki pa bodo znašali 5,5 milijona evrov oz. 19,1 odstotka več od prvotno predvidenega.

Najpomembnejše naložbe

“Najpomembnejše naložbe letošnjega leta se nanašajo na iskanje novega vodnega vira za vodovod Mokronog, izgradnjo pločnika in kolesarske steze v Hrastovici, izgradnjo sončnih elektrarn na strehah obeh šol in občinski stavbi, nakup gradu Mokronog in osnovno ureditev okolice, ki jo bomo začeli s čistilno akcijo, na katero 2. marca vabimo vse občane,” je besede župana Franca Glušiča v sporočilu za javnost povzela STA.

Višje cene vrtca

Občinski svet je potrdil tudi nove, višje cene vrtca. Po novem bo ekonomska cena za:

  • 1. starostno obdobje 656,54 evra oz. 10,48 odstotka več kot zdaj,
  • 2. starostno obdobje 472,09 evra oz. 9,32 odstotka več in
  • kombinirani oddelek 529,70 evra ali 6,85 odstotka več.

Gre za ekonomske cene, te so višje zaradi višjih materialnih stroškov in višjih plač (predvsem minimalne plače), kot jih določa vlada. Hkrati pa vlada občinam ne zagotavlja dovolj sredstev (povprečnine) za pokritje teh stroškov, zato gre to v breme občin in nato delno tudi prebivalstva. Običajno starši plačajo največ 77 % določene ekonomske cene, kar velja za tiste, ki imajo najvišje prihodke. Zneski za ostale so nižji in so po razredih določeni glede na dohodke. Razliko do ekonomske cene v celoti nato pokrije občina.

Občinski svet je potrdil tudi letne programe socialnega in zdravstvenega varstva, kulture in športa ter turizma, ki so podlaga za pripravo razpisov za sofinanciranje programov in projektov na teh področjih. Sredstva za omenjene letne programe občina povečuje skoraj za polovico v primerjavi z lansko realizacijo, so še sporočili.

M. D.