Mokronog – Trebelno: Vrtec po štirih mesecih spet dražji

Fotografija je simbolična.

Občinski svet Občine Mokronog – Trebelno je na seji, ki je bila v sredo, 30. januarja 2019, spet podražil vrtec. Nove cene veljajo od 1. februarja. Mokronoški vrtec je med najdražjimi že pred tem, zdaj je nasploh najdražji. Starši za varstvo svojih otrok plačujejo visoko ceno pregrešno dragega investiranja v preteklem obdobju.

Za podražitev je glasovalo 9 svetnikov in svetnic, le dva sta bila proti. Za podražitev so glasovali vsi z liste Skupina volivcev, svetnika iz SLS in svetnik iz NSi. Proti pa sta bila svetnika iz list SDS in Zeleni Slovenije.

Poimenski seznam je naslednji:

ZA podražitev so glasovali: Mitja Sluga, Snežka Bizjak, Franc Glušič (tudi podžupan), Ana Vene, Marko Kostrevc in Marjan Starič (vsi z Liste Skupina volivcev), Franc Dragan in Janez Bregant iz SLS ter Gregor Škoporc iz NSi.

PROTI sta bila le Štefan Povšič iz SDS in Dejan Jerele – Deko iz stranke Zeleni Slovenije.

Tokratna podražitev je še posebno vprašljiva, saj je občina vrtec podražila že pred štirimi meseci, z veljavnostjo 1. oktober 2018.

V občinskem gradivu so kot razlog za tokratno podražitev zapisali višje stroške dela, to je višje plače, višje dodatke, višje jubilejne nagrade in višje odpravnine ob upokojitvi za zaposlene v javnem sektorju, kot so bile dogovorjene med vlado in sindikati javnega sektorja. Višja sta tudi regres za letni dopust in minimalna plača. Stroški dela v vrtcu bodo zato v letu 2019 višji za 4,35 odstotka.

V vrtcu Mokronožci je v šolskem letu 2018/2019 zaposlenih 23,55 delavcev, od tega 7 vzgojiteljic, 8,25 pomočnic vzgojiteljic ter 8,3 ostalega kadra (kuhar, pomočnik kuharja, tajnik, čistilka, hišnik, vodja, svetovalni delavec, organizator prehrane in računovodja).

V občini Mokronog – Trebelno že pred tem najvišje cene, po podražitvi pa sploh

Cene posameznih dnevnih programov (6-9 ur) predšolske vzgoje v Vrtcu Mokronožci v Občini Mokronog-Trebelno so po novem naslednje:

Cena 1. starostno obdobje Starostno kombiniran odd. 2. starostno obdobje – homogeni odd. 2. starostno obdobje
Po podražitvi 501,88 evra 413,76 evra 388,11 evra 362,09 evra
Pred podražitvijo 487,21 evra 397,10 evra 376,87 evra 349,97 evra
% podražitve 3,01 % 4,20 % 2,98 % 3,47 %

Primerjava z okoliškimi občinami pokaže, da so v Občini Mokronog – Trebelno cene vrtca najvišje. V nobeni občini namreč cena v 1. starostnem obdobju ne presega 490 evrov (v Mokronogu je to 501,88 evra). Najcenejši vrtec je v Mirni Peči, bistveno cenejši je tudi v Trebnjem. Podobno je tudi pri ostalih cenah glede na starostno obdobje.

Cene vrtcev v okoliških primerljivih občinah (iz gradiva za mokronoški občinski svet).

Za pojasnilo o tolikšnih podražitvah vrtca v zadnjem času smo zaprosili tudi Mojco Pekolj, direktorico občinske uprave, ki pa na naša vprašanja ni odgovorila.

Znano je sicer, da se je občina v zadnjem obdobju izredno zainvestirala. Iz obrazložitve občinskega proračuna pa je razvidno, da bodo tudi v letih 2019 in 2020 še vedno poravnavali račune za izgradnjo pregrešno dragega Športnega centra Trebelno (še vedno ni plačanih 664 tisoč evrov), za dokončanje gradnje vrtca v Trebelnem potrebujejo še 243 tisoč evrov in za predčasni odkup vrtca v Mokronogu 261 tisoč evrov.

Vse to se odraža v cenah, ki jih plačujejo tamkajšnji starši za vrtčevsko varstvo svojih otrok.

A. L.