Mokronog-Trebelno: Volivci imajo tokrat res izbiro

Med 69-letnim upokojencem in 45-letnim pravnikom.

Mokronog (vir: kraji.eu)

Volivci in volivke Občine Mokronog – Trebelno na tokratnih lokalnih volitvah lahko izbirajo med dvema županskima kandidatoma: Urošem Piklom in Antonom Mavrom. Oba sta kandidaturo vložila s podpisi volivcev, s tem, da Pikla podpirajo tudi v strankah SDS, SLS in Zeleni Slovenije. Maver javno ni objavil, kdo ga podpira, je pa to nedvomno vsaj SD. Na listi stranke SD se je namreč junija potegoval tudi za poslanca, pri tem ni bil uspešen.

Občina je bila ustanovljena leta 2007, ko se je izločila iz občine Trebnje. Maver je bil takrat svetnik v trebanjskem občinskem svetu in predsednik Krajevne skupnosti Mokronog. Izvoljen je bil za župana. To je še danes.

Na volitvah leta 2010 ni imel protikandidata, kar pomeni, da volivci in volivke te občine niti niso imeli izbire. Tokrat je drugače, kot močan protikandidat je Uroš Pikl.

Anton Maver, aktualni župan, sicer pa upokojen že pri 51. letih starosti.

69-letni Anton Maver je osnovno šolo obiskoval v Trebnjem, nato je na ljubljanski pedagoški fakulteti pridobil naziv univerzitetni diplomirani socialni pedagog. Kar 30 let (od 1970 do 2000) je bil v službi v Zavodu za prestajanje kazni zapora na Dobu, v varnostni službi. Zadnji sedem let pa je bil pomočnik direktorja Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij. Kot je razumeti iz njegovega življenjepisa, objavljenega na spletni strani občine, se je leta 2000 upokojil, star 51 let.

Občino je v zadnjem obdobju, kar smo ga spremljali, vodil precej po svoje. Zadnji njegov večji projekt je izgradnja telovadnice k osnovni šoli v Trebelnem, ki so jo poimenovali Športni center Trebelno. Gradnja je bila pregrešno draga, za to ni pridobil večjih državnih ali celo evropskih sredstev, pač pa je občina najela posojilo. Občina je zelo veliko denarja namenila tudi za različne druge storitve, tudi za plačilo različnih odvetniških storitev in podobno. Občino namerava tudi vnaprej voditi tako kot do zdaj.

Uroš Pikl

45-letni Uroš Pikl je univerzitetni diplomirani pravnik. Zase pravi, da ga je dosedanja poklicna pot in življenjske izkušnje izoblikovale v odločnega človeka, ki zastavljene cilje uresničiti. Kot največje vrline izpostavlja sposobnost prilagajanja spremembam, odločnost pri doseganju zastavljenih ciljev, dostopnost, spoštljivost do drugačnega mišljenja, ljubezen do narave in živali ter pozitiven odnos do življenja ter optimizem.

Iz Piklovega obširnega programa, ki smo ga pridobili, so razvidni naslednji poudarki:

 • ob istem proračunu bodo občani dobili več;
 • zagotavljal bo redne zbore občanov po vaseh in volilnih enotah ter predlagal oblikovanje vaških odborov;
 • vključevanje mladih in realizacija inovativnih projektov mladih;
 • realizacija projektov za tretje življenjsko obdobje: nadgradnja in obnova prostorov društva upokojencev, vzpostavitev dnevnega varstva starejših in skrb za starejše s poudarkom na kakovosti odnosov ter vključenosti v lokalno okolje;
 • sodelovanje in podpora delovanju društev
 • obuditev in nadgradnja kulturnih prireditev v občini (pustni karneval, kresna noč, Vorančeva pot, Bradači, Ah te orglice in folklorne dejavnosti);
 • podpora športnim in rekreativnim dejavnostim,
 • spoštovanje načel trajnostnega razvoja in energetske samooskrbe občine;
 • uvedba participatornega proračuna občine (s tem bodo občani imeli možnost sodelovanja pri sprejemanju investicijskih projektov);
 • sodelovanje, povezovanje in promocija lokalnih obrtnikov in proizvajalcev ter njihovo vključevanje v različne projekte;
 • izkoristiti obstoječi turistični potencial;
 • povečanje dostopnosti mobilnega omrežja in vzpostavitev brezplačnega wi-fi omrežja v Mokronogu in Trebelnem;
 • umirjanje prometa v vaseh.

V Občini Mokronog – Trebelno imajo torej zelo dobro izbiro. Odločali bodo med 73-letnim upokojencem, ki se je upokojil pri 51. letih starosti in se nato podal v politiko, ter med mladim in prodornim univerzitetno diplomiranim pravnikom, 45-letnim Urošem Piklom.

Tudi glede na dosedanje rezultate dela župana Antona Mavra in glede na njegovo razumevanje vodenja občine je v tej občini verjetno res prišel čas za zamenjavo na županskem mestu.

A. L.