Mokronog – Trebelno: Občinska blagajna ni županova denarnica

Anton Maver, župan občine Mokronog - Trebelno (vir: občina)

Občinski svet Občine Mokronog – Trebelno se bo jutri, 28. aprila, ob 17. uri sešel na 2. izredni seji. Vodstvo občine je sprva zelo skrivalo gradivo za sejo. Direktorica Mojca Pekolj nam je na petkovo vprašanje, kdaj bo gradivo tudi javno dostopno, odgovorila, da bo to jutri, 28. aprila.

Občina ima na svoji spletni strani objavljeno tudi zelo nenavadno sporočilo, in sicer, da imajo člani občinskega sveta dolžnost varovati podatke zaupne narave in še, da javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in delovnih teles, ki so zaupne narave.

Sprva je bilo to ob obvestilu za 2. izredno sejo občinskega sveta vse, kar je bilo zapisano. Dostopen ni bil niti dnevni red.

V uredništvu smo se nato obrnili na Ministrstvo za javno upravo in jih vprašali, ali je takšno prikrivanje in zapiranje gradiva pred javnostjo sploh zakonito. Odgovora nismo prejeli, občina pa je gradivo, vključno z dnevnim redom 2. izredne seje, nato javno objavila. Sklepamo, da po posredovanju ministrstva.

Gradivo za vračilo denarja skrivajo

Vendar občina ni objavila celotnega gradiva za jutrišnjo sejo. Gradiva za 2. točko dnevnega reda Seznanitev in potrditev namere za sklenitev sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke Republike Slovenije proti toženi stranki Občina Mokronog – Trebelno in druge konzorcijske občine ni objavljenega. (vir)

Sklepamo lahko, da je to tisto, kar naj bi bila skrivnost občine, zaradi česar so imeli sprva dostop do celotnega gradiva le člani občinskega sveta, ob uporabi posebnega gesla. Hkrati pa so jim zagrozili, da gradiva ne smejo razširjati.

Ali imajo danes občinski svetniki dostop do gradiva tudi za 2. točko dnevnega reda, ni znano. Dejstvo pa je, da so na občini sprva zaklenili tudi podatke o Zaključnem računu občine za leto 2020 in tudi ostalo danes javno objavljeno gradivo je zelo skopo. In še. Tudi to, da bodo zelo pomembne dokumente obravnavali na izredni seji, je zelo nenavadno.

Podatke radi skrivajo: Zadnji zaključni račun javno objavljen za leto 2012

Nasploh na občini podatke radi skrivajo in prikrivajo. Podatki o zaključnih računih so na občinski spletni strani javno dostopni le za leti 2011 in 2012 (Proračun občine Občine). Potem pa nič več.

Česa ju je strah?

Mojca Pekolj (vir: občinska stran)

Očitno se župan Anton Maver zelo boji javnosti. Poznavalci navajajo, da tudi direktorica občinske uprave Mojca Pekolj. Mimogrede, ko smo jo v petek vprašali, kako je s tem vračilom evropskih sredstev (povezava s točko 2 dnevnega reda), nam ni več odgovorila.

Kaj bodo predvidoma obravnavali pod 2. točko, kar javnost ne sme izvedeti?

Ko so se v Mokronogu in okolici odločili za širitev širokopasovnega omrežja in se je vrednost investicije povečala iz 5,7 na 13,8 milijona evrov, občina Mokronog – Trebelno kot nosilka projekta spremembe vrednosti ni objavila na evropskem javnem portalu, kot je to zahtevala zakonodaja. Zaradi tega je med drugim Evropska komisija Sloveniji zamrznila izplačila EU sredstev. O tem so mediji poročali že leta 2014.

Nato so poročali, da mora občina vrniti denar, to sta tudi takrat vodila župan Anton Maver in direktorica Mojca Pekolj.

Ministrstvo za izobraževanje, ki ga je vodil Jernej Pikalo (SD), je leta 2014 od občine Mokronog – Trebelno zahtevalo vračilo 1,6 milijona evrov.

Žurnal24 je nato 23. aprila 2014 (tukaj) objavil, da občina Mokronog – Trebelno denarja ne namerava vrniti. Mojca Pekolj pa je za medij zatrjevala, da so zahtevek ministrstva za vračilo in opomin, ki so ga že prejeli, na občini zavrnili, da bodo zato uporabili vsa pravna sredstva – četudi bo treba do Evropskega sodišča –, da jim denarja ne bo treba vrniti.

Očitno se svoji s svojimi niso uspeli dogovoriti, vmes je bilo tudi sodišče, občina mora denar zaradi nepravilnosti v postopku vrniti. Jernej Pikalo iz SD je zahteval vračilo 1,6 milijona evrov, z obrestmi in ostalimi stroški je zdaj tega krepko več.

Več podatkov zaradi prikrivanja podatkov s strani občine doslej ni znanih, vsekakor pa jih bomo poskušali pridobiti po drugi zakoniti poti.

J. M.