Močno neurje z dežjem, vetrom in točo

Del države so sinoči znova zajela neurja. Uprava za zaščito in reševanje poroča o težavah tudi na območjih občin Dolenjske in Bele krajine. Močne nevihte so se znesle nad dele severovzhodne in vzhodne Slovenije. Med drugim je v več krajih padala tudi toča.

Neurje je zalivalo ceste, stanovanjske hiše, gospodarske in poslovne prostore, razkrivalo strehe, porušenih je bilo več dreves, poškodovani telekomunikacijski vodi in potrgani električni vodniki.

Na Dolenjskem in v Beli krajini so posredovali in pomagali gasilci 20 gasilskih društev.

Po občinah je bilo stanje naslednje:

Občino Novo mesto je močno neurje z dežjem, vetrom in točo zajelo ob 17.50 uri. Meteorna voda je zalila več cest, stanovanjskih hiš in poslovnih prostorov. Veter je podrl veliko dreves na lokalne in glavne ceste ter razkrival strehe stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij. Posledice neurja so odstranjevali gasilci GRC Novo mesto, PGD Šmihel pri Novem mestu, Stopiče, Ratež, Prečna, Podgrad-Mehovo. Pri sanaciji posledic so sodelovali dežurni delavci Cestnega podjetja Novo mesto in Elektro Ljubljana.

Občino Straža je zajelo ob 17.59. Meteorna voda z blatom je zalila več cest, štiri stanovanjske hiše in poslovni prostor. Veter je podrl pet dreves na lokalnih cestah. Posledice neurja so odstranjevali gasilci PGD Vavta vas in Dolenja Straža ter dežurni delavci cestnega podjetja.

Občino Črnomelj je zajelo ob 18.10. Veter je razkril več streh na stanovanjskih in gospodarskih objektih ter porušil več dreves na lokalne in glavne ceste, poškodovan je bil telekomunikacijski vod. Meteorna voda in blato sta zalila par stanovanjskih hiš. Posledice neurja so odstranjevali gasilci PGD Adlešiči, Tribuče in Žuniči ter dežurni delavci cestnega podjetja in dežurni delavci Telekoma.

Občino Semič je zajelo ob 18.17. Meteorna voda z blatom je zalila proizvodne prostore podjetja v industrijski coni, voda in blato je zalila hišo in gospodarsko poslopje v naselju Podreber ter še nekaj kleti stanovanjskih hiš. Veter je razkril tri strehe na stanovanjskih hišah, podrl drevo na gospodarski objekt v vasi Kal in podrl več dreves na ceste ter potrgal električne vodnike na področju Rožnega Dola. Posledice neurja so odstranjevali gasilci PGD Semič, Štrekljevec, Gradnik, Stranska vas in Krvavčji Vrh, delavci cestnega podjetja in dežurni delavci Elektro Ljubljana.

Občino Metlika je zajelo ob 18.37. Močan veter je razkril strehe na 10 stanovanjskih hišah in župnišču v Podzemlju, podrl več dreves, med njimi tudi češnjo v centru Podzemlja, ter potrgal nekaj električnih vodnikov, zaradi česar so bili v naselju Gradac z okolico brez električne energije. Posledice neurja so odstranjevali gasilci PGD Metlika, Podzemelj, Gradac in Krasinec ter dežurni delavci cestnega podjetja in delavci Elektro Ljubljana.

V Stopičah
Tako je bilo na območju Semiča.
Iglenik nad Dolžem, manjša toča z nalivom
Toča v Novem mestu
Kot jajce debela toča na območju Donačke Gore.

Vir: Urad RS za zaščito in reševanje, Neurje.si (FB)

A. L.