Močan padec industrijske proizvodnje

(vir: pixabay.com)

Industrijska proizvodnja je lani nazadovala za 5,3 odstotka, je objavil Statistični urad RS. K temu je po nekoliko ugodnejših jesenskih gibanjih prispeval močan decembrski padec. 

Samo v lanskem decembru se je namreč industrijska proizvodnja v primerjavi z novembrom zmanjšala za 7,5 odstotka, v medletni primerjavi pa za 10,2 odstotka.

V primerjavi z decembrom 2022 se je skupna vrednost industrijske proizvodnje znižala za 10,2 %. V oskrbi z električno energijo, plinom in paro je upadla za 36,3 % ter v predelovalnih dejavnostih za 8,1 %, v rudarstvu pa se je zvišala za 7,4 %.

V letni primerjavi je bila vrednost industrijske proizvodnje za 5,3 % nižja kot leto prej. Največji upad je bilo zaznati pri proizvodih za investicije (za 6,4 %), sledili so proizvodi za vmesno porabo (za 5,4 %) in proizvodi za široko porabo (za 1,2 %).

Vir: stat.si

A. L.