Mirna: Zagotovljen denar za gradnjo novega vrtca

6. redna seja Občinskega sveta Občine Mirna (vir: občina)

Člani mirnskega občinskega sveta so na zadnji, šesti, redni seji, obravnavali proračun za prihodnje leto.

 

Sprejeti proračun za leto 2024 predvideva 4,8 milijona evrov prihodkov in 5,4 milijona evrov odhodkov, pri čemer bo občina za naložbe namenila 2,4 milijona evrov. Zadolževanje je predvideno v višini 700 tisoč evrov.

Osrednja naložba v prihodnjem letu bo izgradnja novega, 8-oddelčnega vrtca, za katerega občina prihodnje leto v proračunu namenja 1,65 milijona evrov, resorno ministrstvo za šolstvo pa bo za to namenilo sofinanciralo v višini 0,87 milijona evrov. Trenutno je v postopku izbor za izvajalca del.

Prihodnje leto bo občina poleg vrtca med drugim namenila še po 50 tisoč evrov za ceste in čistilno napravo, za obvoznico 45 tisoč, za deponijo Globoko pa 90 tisoč evrov.

M. D.