Mirna: Za naložbe več kot polovico proračuna

Mirna, 9 redna seja, 2002-2024, foto DK, (vir: Občina Mirna)

Občinski svet Občine Mirna se je prejšnji teden sešel na 9. redni seji v tem mandatu – dobro uro so namenili sprejemu rebalansa letošnjega proračuna in ostalim točkam dnevnega reda.

Načrtovani prihodki po rebalansu v letu 2024 bodo 4,8 milijona evrov, odhodki 5,5 milijona evrov.

Tri glavni projekti

“Občinski svet je z amandmaji zagotovil, da se sprejeti rebalans proračuna osredotoča na tri glavne projekt: izgradnja vrtca in obvoznice ter odkup čistilne naprave, podprl pa je tudi izvedbo tistih projektov, za katere občina načrtuje prijavo na različne razpise za sofinanciranje iz državnih in evropskih virov. Z rebalansom so zaradi zagotavljanja sredstev za gradnjo vrtca povišali zadolževanje na 800 tisoč evrov,” je pojasnila Maja Anzelj, ki je v občinski upravi zadolžena za področje proračuna in financ.

Za naložbe je tako v letošnjem letu namenjenih skoraj 2,7 milijona evrov (v letu 2023 dobrih 0,9 milijona evrov), pri tem izgradnjo vrtca z 1,17 milijona evrov sofinancira država – občina je lani počrpala 388 tisoč evrov, preostanek pa bo letos.

Ostalo: Občinski svet je potrdil tudi prve spremembe predloga letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine, s čimer je omogočil odprodajo nekaterih zemljišč, ki so v občinski lasti, zainteresiranim kupcem.

M. D.