Mirna: V zaporih na Dobu so pridobivali nova znanja

(vir: gov.si)

V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni so v sklopu izobraževanja, ki ga v okviru operacije »Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb« sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija, izvedli usposabljanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) izvajalec del visokih gradenj in izvedbo certificiranja NPK.

Usposabljanje je potekalo od 17. februarja do 23. junija 2020. Obsegalo je 95,5 ure teoretičnega, praktičnega dela ter izvedbo preverjanja znanja, ki smo ga opravljali 17. julija 2020.

11 obsojencev je uspešno zaključilo usposabljanje, 8 jih je pristopilo k izpitu in pridobilo certifikat oziroma javno listino.

Osvojili so naslednja znanja in spretnosti: zida z raznimi vrstami zidakov, vgrajuje stavbno pohištvo, izdeluje omete, pomaga pri inštalacijah, zavarovanje okolja.

Praktični del usposabljanja je potekal v prostorih 5. oddelka zavoda, teoretični del pa v gradbeni delavnici.

C. R.