Mirna: Pripravljajo se na izgradnjo novega vrtca

Vrtec Deteljica deluje v okviru OŠ Mirna (vir: Osnovna šola Mirna). Občina namerava zdaj zgraditi nov 8-oddelčni vrtec.

Občina Mirna je podpisala pismo o nameri nakupa zemljišča in zgradbe za ureditev novega vrtca, knjižnice in prostorov za glasbeno šolo, kar bo locirano v kompleksu nekdanjega Preventa, ki je zdaj v lasti podjetja Bartog. Pismo o nameri je potrdil tudi občinski svet, zemljišče bodo za 550 tisoč evrov predvidoma odkupili maja 2020.

Celotna naložba (vrtec, knjižnica in prostori za glasbeno šolo) naj bi stala skoraj dva milijona evrov. Z deli nameravajo začeti leta 2021, novi vrtec bo imel 8 oddelkov.

V občini Mirna so se za izgradnjo novega vrtca odločili zaradi pretesnih zdajšnjih vrtčevskih prostorov, hkrati pa ti ne ustrezajo obstoječim zahtevam za predšolsko varstvo.

Ob tem pričakujejo tudi večji priliv otrok v vrtce. Z gradnjo novih stanovanjskih blokov si namreč prihodnjih dveh letih obetajo dodatnih več kot 50 stanovanj in priseljevanje mladih družin. S tem se bodo tudi potrebe po predšolskem varstvu povečale.

Občina je s podjetjem Bartog podpisala pismo o nameri nakupa, njegovo vsebino je potrdil tudi občinski svet. Gre za del sicer 5300 kvadratnih metrov pokrivajočega kompleksa in stavbo z 2500 kvadratnimi metri površine, ki jo želijo preurediti v vrtec s knjižnico in prostore za glasbeno šolo.

Ob stavbi želijo urediti zelenice in postaviti igrala. Občina namerava poskrbeti tudi za ustrezno prometno ureditev.

Ker je podjetje Bartog v sklopu prodaje tega zemljišča in tamkajšnjih zgradb že pripravilo osnutek in zasnovo ureditve območja, bo občina zdaj zemljišče z objektom, s projektno dokumentacijo, z gradbenim dovoljenjem in projektom izvedbe del za nekaj manj kot 550.000 evrov kupila predvidoma maja 2020. Bartog naj bi gradbeno dovoljenje pred tem zagotovil do konca aprila prihodnje leto.

Podjetje se je s podpisom pisma o nameri tudi zavezalo, da bodo nekdanjo upravno stavbo preuredili v poslovno-stanovanjski objekt. V njegovem pritličju tako načrtujejo prostor za poslovne lokale, v nadstropju stanovanja in v nekdanjem skladišču trgovski center.

Občina bo denar za nakup nepremičnine s projektno dokumentacijo, ki omogoča takojšnjo izvedbo javnega naročila za izvedbo del, zagotovila v proračunu za leto 2020, s terenskimi deli pa bo najverjetneje počakala do leta 2021, ko naj bi bil objavljen državni razpis za sofinanciranje gradnje oziroma prenove vrtcev.

Kompleks na Mirni je podjetje Bartog do selitve v logistični center pri Mirni Peči doslej uporabljalo za skladišče.

M. P.