Mirna: Podpisan sporazum o sofinanciranju mirnske obvoznice

Trasa obvoznice prvo krožišče - vizualizacija trase (vir: Občina Mirna)

Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič in župana občin Mirna in Šentrupert, Dušan Skerbiš in Andrej Martin Kostelec, so danes podpisali sporazum o sofinanciranju prestavitve regionalne ceste R1-215, t. i. obvoznice mimo Mirne.

Celotna naložba je ocenjena na 10 milijonov evrov.

Nova cesta bo dolga 1750 metra, in sicer 1300 metra po ozemlju občine Mirna in 450 metra po ozemlju občine Šentrupert.

Cesta z robnima pasovoma in bankinama bo široka 8,5 m, v naselju bo tudi pločnik. Dovoljena projektna hitrost izven naselja bo 70 km/h, v naselju 50 km/h, za dokončanje ceste pa bo treba zgraditi tudi tri mostove (čez vode Zabrščica, Mirna, Sotla) in sedem cevnih prepustov.

Lani so vrednost gradbenih del ocenili na približno 8,5 milijona evrov z DDV, k čemur je treba prišteti še približno 1,5 milijona evrov z DDV za minula vlaganja v prostorske akte, nakupe zemljišč, izvajanje nadzora pri gradnji, konzultantska dela itd.

Sporazum predvideva, da bo država za naložbo zagotovila 9,4 milijona evrov, preostanek pa občini Mirna in Šentrupert, in sicer Mirna 539 tisoč evrov (pri čemer je doslej v projekt že vložila 330 tisočakov), Šentrupert pa 21 tisoč evrov.

Družba RS za investicije (DRSI) je do konca novembra odkupila že približno 95 odstotkov vseh potrebnih zemljišč, medtem ko je za prvo etapo izgradnje obvoznice že pridobila vsa zemljišča in bo po podpisanem sporazumu oddala vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja za prvo etapo (krožišče na začetku Mirne in preboj ceste proti železniški postaji) ter hkrati začela s postopkom za izbiro izvajalca del za celotno traso bodoče ceste.

Če ne bo posebnih zapletov v postopku javnega naročanja, se bodo gradbena dela začela sredi poletja letos, celotna cesta pa naj bi bila dokončana prihodnje leto, je danes objavila mirnska občina na svoji spletni strani.

Podpis sporazuma o sofinanciranju obvoznice, župana in državni sekretar (vir: občina Mirna)

M. D.