Mirna Peč: Za občino značilno klasično podjetništvo, lani ustvarili 1,6 milijona evrov dobička

Vir: pixabay.com

V občini Mirna Peč je bilo lani registriranih 64 podjetij in samostojnih podjetnikov. Ustvarili so 22,7 milijona evrov celotnega prihodka in dosegli nekaj več kot 1,6 milijona evrov čistega dobička. Dobiček je bil v povprečju za polovico večji kot leto pred tem. Zaposlovali so 142 oseb.

Za občino, ki je sicer najmanjša dolenjska občina, je značilno, da razvijajo predvsem podjetništvo v klasičnem smislu, kot ga poznamo. To je, da imajo močne samostojne podjetnike (s. p.), pa tudi večja družinska podjetja, ki so registrirana kot d. o. o.

V občini je bilo ob koncu leta 2016 registriranih 19 podjetij, v katerih je bilo 66 zaposlenih. Lani so skupno ustvarili 16,8 milijona evrov prihodkov, od tega slaba 2 milijona evrov z izvozom. Z dobičkom je poslovalo 12 podjetij, pet jih je imelo izgubo. Ob tem so dosegli 1,5 milijona evrov dobička, kar je bilo skoraj polovico več kot leto pred tem, ko je bilo tega dobička za dober milijon.

Nadalje je bilo registriranih še 45 samostojnih podjetnikov, pri katerih je 76 zaposlenih. Lani so imeli skupno 5,9 milijona evrov prihodkov, 9 jih je poslovalo z izgubo, od tega jih je 6 precej kritičnih, saj s prihodki ne pokrivajo niti materialnih stroškov in amortizacije. Skupno so imeli 129 tisoč evrov dobička (podjetnikovega dohodka), kar je bilo prav tako približno polovica več kot leto pred tem.

Objavljamo seznam največjih v občini Mirna Peč. Teh je 20. Ustavili smo se pri celotnem prihodku 100 tisoč evrov letno.

Res veliki so trije: Anton Kregel, s. p., Strešniki Golob, d. o. o., in GIRO Franc Rovšek, s. p. Največji je Kregel, ki je imel lani 1,55 milijona evrov celotnega prihodka in je tudi največji zaposlovalec v občini.

Seznam največjih v občini:

 Podjetje  Celotni prihodek Poslovni izid Štev. zap.
1. ANTON KREGEL, s. p. (Biška vas) 1.554.781 17.250 27
2. STREŠNIKI GOLOB, d. o. o. (Borovje)    973.356 92.733  9
3. GIRO FRANC ROVŠEK, s. p. (Mali Kal)    880.486 -42.893 17
4. Aleksander Majde, s. p. (Poljane)    494.650      434  1
5. EKOVID Mirna Peč, d. o. o. (Vihre)    396.666   3.208 10
6. HLAPEC, d. o. o. (Rogovila)    392.737   4.675  7
7. PRIMOŽ PUGELJ, s. p. (Veliki Kal)    389.343   7.521  6
8. HST – INVEST, d. o. o. (Mirna Peč)    332.155      653  6
9. JANEZ SMOLIČ, s. p. (Goriška vas)    287.771   9.058  2
10. MAJDE ALEŠ, s. p. (Poljane)    285.379 15.318  2
11. RADIATOR Mirna Peč, d. o. o. (Vihre)    228.051 -14.852  4
12. A-DENS, d. o. o. (Mirna Peč)    216.332  14.059  3
13. STRUKTURA, d. o. o. (Šranga)    193.052 -48.837  4
14. GRADBENIŠTVO ZDRAVKO KUKAVICA, s. p.    187.440    2.849  2
15. JOŽE KREVS, s. p. (Veliki Kal)    178.015   14.096  5
16. ORHIDEJA DANIJELA CESAR, s. p. (Mirna Peč)    160.450    -1.572  1,5
17. RED&ŠIK BOŠTJAN REDEK, s. p. (Vihre)    149.368    -5.198  4
18. GREGOR PARKELJ, s. p. (Mirna Peč)    144.211     3.862  3
19. S – GLOBAL, d. o. o. (Gorenji Globodol)    116.018     7.742 0,25
20. DOM-M, d. o. o. (Češence)    115.890    -9.421  2

Podatki so v evrih. Minus pred številko poslovnega izida pomeni, da je podjetje lani poslovalo z izgubo. Število zaposlenih je vzeto iz bilanc stanja, kjer je izračunano na podlagi opravljenih delovnih ur, zato se lahko razlikuje od stanja na dan 31. 12. 2016.

Občina z eno od najnižjih stopenj brezposelnosti

Občina Mirna Peč je najmanjša dolenjska občina, ustanovljena leta 1999. Razteza se na 48 kvadratnih kilometrih površine in ima okoli 3000 prebivalcev, ki prebivajo v 28 naseljih. Za občino je značilno, da ima eno najnižjih stopenj brezposelnosti. Poleg tega, da prebivalci v občini delajo, so pridni in se zavedajo pomena zaposlenosti, pa jim visoko zaposlenost nedvomno omogoča tudi bližina večjih gospodarskih središč, kamor se dnevno odpravijo na delo.

Stopnja brezposelnosti je bila junija letos 4,8 % (v Sloveniji 9,1 %). Mirna Peč je tudi ena redkih občin v državi, kjer se brezposelnost po letu 2008 ni bistveno povečala. Ob koncu leta 2008 je bila stopnja brezposelnosti v občini 4,7 % (v Sloveniji 7%).

Vir: Ajpes, Gvin.com (podjetje Bisnode), Zavod RS za zaposlovanje, Občina Mirna Peč