Mirna Peč: Razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav

Mirna Peč (vir: arhiv)

Občina Mirna Peč je v sredo objavila javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav. Na voljo je 30 tisoč evrov, razpis za sofinanciranje izgradnje je odprt do 6. novembra 2020.

Namen razpisa je spodbujanje varstva okolja z zmanjševanjem onesnaženja s komunalnimi odpadnimi vodami, pospeševanje izgradenj malih komunalnih čistilnih naprav s kapaciteto do 50 PE, in sicer na območjih, kjer ni predvidena izgradnja javne kanalizacije na območju občine. Velja tudi za območja, kjer bi bila tehnična priključitev na kanalizacijsko omrežje nesorazmerno draga.

Občina predvideva 50-odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov, največ do 3000 evrov za posamezno malo čistilno napravo. Upravičeni stroški sofinanciranja so stroški nakupa naprave s kapaciteto do 50 populacijskih ekvivalentov, z vključenimi stroški gradbenih del, montaže in prvega zagona z nastavitvijo parametrov. Davek na dodano vrednost ni predmet financiranje.

Do sofinanciranja so upravičene fizične osebe, ki so lastniki objektov na območju Občine Mirna Peč. V primeru izgradnje skupne male čistilne naprave za več stanovanjskih objektov pa je upravičen nosilec investicije oziroma tisti, ki ima v lasti zemljišče, na katerem bo čistilna naprava zgrajena.

Več informacij je na voljo na spletni strani občine 

Zainteresirani lahko tudi pokličejo na 07 39 36 100 ali se prek e-pošte obrnejo na direktorico občinske uprave Sonjo Klemenc ([email protected])

Fotografija je simbolična.

M. D.