Mirna Peč: Prostori za muzej in preselitev občinske uprave

Podpis pogodbe (vir: občina)

Včeraj so v Mirni Peč podpisali pogodbo za prenovo in energetsko sanacijo stavbe, v kateri je do leta 2012 delovala tamkajšnja osnovna šola. Pogodbo sta podpisala župan Andrej Kastelic in direktor gradbenega podjetja CGP Martin Gosenca. Stavba je del stavbnega kompleksa Muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, ki bodo tako prišel do dodatnih prostorov. V prenovljene prostore bodo preselili tudi občinsko upravo.

Celotna naložba s tlorisno površino nekaj več kot 3000 kvadratnih metrov bo stala nekaj več kot 2,77 milijona evrov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada v višini 618.36 evrov.

Dela se bodo začela izvajati v novembru 2022 in zaključila v juliju 2023. Izvajalec gradbeno-obrtniških in instalacijskih del je podjetje CGP, izdelovalec projektne dokumentacije in izvajalec projektantskega nadzora je podjetje Bazaarhitektura, izvajalec gradbenega nadzora pa podjetje Urbing.

Prenovili bodo nekaj več kot 600 kvadratnih metrov, ki jih namenili razširitvi muzejske dejavnosti oz. postavitvi še neuresničene stalne razstave o pesniku in rojaku Tonetu Pavčku.

V drugih prenovljenih prostorih skupne površine nekaj manj kot 550 kvadratnih metrov bo mesto dobila nova krajevna knjižnica, vanje bodo tudi preselili občinsko upravo.

Načrtujejo še izolacijo pročelja, menjavo stavbnega pohištva, izolacijo ostrešja in menjavo kritine, izolacijo tlakov, ureditev krožnega prezračevanja, posodobitev ogrevalnega in sistema hlajenja, menjavo ventilov ogrevalnih teles in namestitev termostatskih, ureditev razsvetljave in osrednjega nadzornega sistema.

M. D.