Mirna Peč: Otvoritev avtomatizirane izposoje električnih koles

(vir: Občina Mirna Peč)

V Mirni Peči bodo jutri začeli z avtomatizirano izposojo električnih koles sistema GONM. Otvoritev bo ob 8.30 uri pri Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v Mirni Peči (Trg 8). 

Obiskovalci bodo imeli na dan otvoritve v času dogodka možnost brezplačne uporabe koles.

Med 9.30 in 10. uro bodo potekale predstavitve:

– sistemi izposoje koles v lokalnem, regionalnem in državnem okolju;
– E-kolesa, vrste, prednosti in zaposlitvene priložnosti;
– E-invalidski vozički in pomagala, ponudba in uporaba.

Med 10.30 in 12. uro pa bo potekala praktična predstavitev opreme:
–  predstavitev sistema izposoje koles (izposoja, praktična vožnja, vračilo);
–  modeli E-koles in preizkus kolesarjenja na poligonu;
–  predstavitev invalidske E-opreme in prikazi uporabe;

Sistem izposoje električnih koles GONM je del projekta Kolesarska veriga na podeželju, ki se izvaja na območju 12 lokalnih akcijskih skupin. Aktivnosti projekta so sofinancirane s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP): Evropa investira v podeželje.

M. D.