Mirna Peč: Dva županska kandidata, zapleti pri občinskih listah

Mirna Peč (vir: arhiv)

V Občini Mirna Peč bodo volivci in volivke na lokalnih volitvah, ki bodo 18. novembra, izbirali med dvema kandidatoma: aktualnim županom Andrejem Kastelicem in Zvonkom Lahom. V občini pa se zapleta pri potrjevanju kandidatnih list za člane občinskih svetov.

Kandidata za župana sta:

  • Predlagatelj kandidature Andreja Kastelica je Damjan Zupančič in skupina volivcev.
  • Predlagatelj kandidature Zvonka Laha je Stanislav Bevc in skupina volivcev.

Andrej Kastelic je zdajšnji župan in župan mirnopeške občine od 11. marca 2012 dalje. Kastelica za župana podpira tudi Slovenska demokratska stranka (SDS).

Zvonko Lah je bil župan v prejšnjih mandatih. Laha poznamo tudi kot nekdanjega poslanca državnega zbora. Kandiral je na listi SDS, nato je v prejšnjem mandatu prestopil v Novo Slovenijo – krščanski demokrati (NSi). Bil je velik podpornik nekdanje predsednice Ljudmile Novak. Ker je v NSi prišlo do sprememb v vodenju, stranko je prevzel mag. Matej Tonin, Laha pa naj ne bi bili pripravljeni podpreti v kandidaturi za poslanca v njegovi izbrani novomeški volilni enoti, je Zvonko Lah izstopil tudi iz NSi.

Na junijskih volitvah je nato kandidiral na listi strankarskega kolega Andrej Čuš in Zeleni Slovenije.

Zvonko Lah je na volitvah 3. junija prejel vsega 177 glasov oziroma 1,36 odstotka vseh glasov.

Zmagovalka Anja Bah Žibert, kandidatka SDS, ki je prejela največ glasov in je bila vnovič izvoljena za poslanko, je prejela rekordnih 4.164 glasov ali 31,89 odstotka vseh. Razmerje med glasovi Zvonka Laha in zmagovalke Bah Žibertove na junijskih volitvah je bilo 1 : 23 v korist Bah Žibertove. Slednja je tako dobila 23-krat več glasov od Laha.

Zapleti pri vloženih kandidaturah

Medtem, ko sta kandidaturi za župana znani, pa se v Občini Mirna Peč zapleta pri potrditvi štirih kandidatur za člane občinskih svetov, in sicer pri političnih strankah: Zeleni Slovenije, SD, NSi in DeSUS.

Občinska volilna komisija jih je namreč zavrnila pri preizkusu zakonitosti, od dvanajstih vloženih kandidatur je tako zavrnila navedene 4.

Martina Gramc, predsednica občinske volilne komisije, je sporočila, da se ugotovljene nepravilnosti pri vseh štirih političnih strankah nanašajo na postopke določitve kandidatur, sestavo organa politične stranke, ki ni bil sestavljen v skladu z njihovimi internimi pravili, kar izhaja iz njihovih zapisnikov o postopku določitve kandidatur. V treh primerih organ, ki je določal kandidaturo, ni bil pravilno sestavljen z njihovimi pravili, v enem primeru pa je bilo kršeno določilo 51. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV), ker pri določanju kandidatov niso sodelovali najmanj trije člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini in ki kandidate določijo s tajnim glasovanjem, ampak je bil vabljen le en član stranke, ki je sam sodeloval pri določanju kandidatur, kar je v nasprotju z 51. členom ZLV.

Predstavniki treh političnih strank, ki so jim zavrnili kandidature, so se pritožili na odločbo.

Upravno sodišče je nato ugodilo pritožbam strank NSi in DeSUS ter obe vrnilo v ponoven postopek pred volilno komisijo. Pritožbo stranke SD so zavrnili. Ali je pritožbo na izločitev vložila tudi stranka Zeleni Slovenije, zaenkrat ni znano.

J. M.