Mirna: Od zasebnika kupili čistilno napravo

Mirna - pogled na čistilno napravo z okolico (vir: arhiv občine)

Župan Občine Mirna Dušan Skerbiš in direktor podjetja GOP Ralf Pančur sta pred dnevi podpisala pogodbo o prodaji oziroma odkupu čistilne naprave na Mirni. Primopredaja naj bi bila opravljena še pred prvomajskimi počitnicami.

Podpisana pogodba je zaključek pogovorov, ki so se po navedbah župana začeli pred približno štirimi leti. Občina Mirna bo čistilno napravo odkupila za 200.000 evrov.

Čistilna naprava na Mirni je bila zgrajena leta 1972, posodobljena pa v letih 1988/89. Podjetje GOP iz Mirne, v lasti Ralfa Pančurja, je s čistilno napravo upravljalo od začetka, skoraj tri desetletja pa je bila v njegovi lasti. Čistilna naprava je zgrajena za 6.000 populacijskih enot, trenutno je nanjo povezanih približno 1.700 prebivalcev središča Mirne in zaselka Zabrdje, v prihodnje pa se bo število z novimi stanovanji v središču kraja in na obrobju, v Sotli, še povečalo in bo predvidoma višje od 2000.

Na čistilno napravo, ki ima okoljevarstveno dovoljenje veljavno do 1. aprila 2025, čisti tudi vse vode iz obstoječih industrijskih objektov, tako obrtnih delavnic kot živilsko-predelovalne industrije. Mirnski župan Dušan Skerbiš je z nakupom zadovoljen, spremembo so pozdravili tudi v podjetjih Dana in Presad.

Čistilno napravo na Mirni bo – tako kot ostale čistilne naprave v občinah Temeniške in Mirnske doline – upravljalo Javno podjetje Komunala Trebnje, ki bo kot doslej za opravljeno storitev občanom izstavilo položnice. Primopredaja naj bi bila še pred prvomajskimi počitnicami. Čistilna naprava je glede na poročila uradnih ustanov vsa leta delovala dobro, še letos pa bo potrebnih nekaj osnovnih sanacijskih del.

V prihodnje bo občina skupaj z novim upravljavcem, tj. Komunalo Trebnje, iskala možnosti za sofinanciranje posodobitve čistilne naprave in izgradnje ločene kanalizacije za meteorne in fekalne vode.

Mirna, podpis pogodbe za odkup CN, zupan in direktor, foto Lapego (vir: občina)
Mirna – čistilna naprava, arhiv občine

M. D.