Mirna: Občinsko vodstvo ne trati časa

Člani Občinskega sveta Občine Mirna z županom Dušanom Skerbišem. (vir: občina)

V Občini Mirna so se občinski svetniki na prvi seji zbrali že pet dni po lokalnih volitvah, ki so bile 18. novembra lani. Doslej so imeli tri seje, cilj je bil čim prej sprejeti proračun za leti 2019 in 2020, kar jim je v torek tudi uspelo. Ta jim omogoča, da bodo vse začrtane aktivnosti izpeljali do konca. Med pomembnimi načrti je obvoznica.

Občinski svet Občine Mirna je na torkovi 3. redni seji sprejel odloka o proračunu za leti 2019 in 2020, s čimer je postavil temelje za izvedbo načrtovanih projektov v prihodnjih dveh letih.

Predlog proračuna za leto 2019 predvideva 3,5 milijona evrov prihodkov in nekaj več kot 3,8 milijona evrov odhodkov, za leto 2020 pa 3,4 milijona evrov prihodkov in dobrih 3,7 milijona evrov odhodkov, v obeh letih je predvideno tudi zadolževanje v višini približno 350 tisoč evrov, in sicer za izvajanje projektov.

Mirnski župan Dušan Skerbiš je po seji povedal, da so občinski svetniki soglasno potrdili proračun. Ta jim bo omogočal, da bodo vse začrtane aktivnosti izpeljali do konca. In kaj so prioritete?

  • obvoznica: župan upa, da bodo v letu 2019 pridobili vse tiste dokumente, ki so temelj za nadaljnje aktivnosti;
  • ureditev vodovoda Sajenice–Migolica–Migolska Gora;
  • cestna infrastruktura;
  • nadaljujejo s spremembami prostorskih načrtov, predvsem Občinskega prostorskega načrta (OPN), ki bo temelj nadaljnjega širjenja same Mirne in okoliških krajev, in
  • Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN) za stanovanjski coni Zapuže in Sotla.

Na seji so z amandmaji v proračun med drugim umestili vzpostavitev brezplačnega brezičnega internetnega omrežja na Mirni, za katerega je občina pridobila 15 tisoč evrov na pozivu Evropske komisije WiFi4EU.

Občina je evropska sredstva pridobila tudi za postavitev polnilnice za električna vozila. Ker je že pridobljeno gradbeno dovoljenje za postavitev stolpa na Debencu, so za ta projekt v letu 2019 dodatno namenili 105 tisoč evrov, dodali so tudi sto tisoč evrov za energetsko sanacijo doma Partizan.

V Mirni pospešeno delajo že od volitev dalje. Na prvi, to je ustanovni seji so se sešli že peti dan po volitvah, da bi tako omogočili čim prejšnje sprejetje proračuna za leto 2019.

Novi stari župan je Dušan Skerbiš, ki je na volitvah, na katerih je bila volilna udeležba 55,70-odstotna, prejel 88,97 odstotka vseh glasov.

Osrednji projekt mandata 2018 – 2022 bo nadaljevanje aktivnosti za prestavitev reginonalne ceste R1-215 mimo Mirne, tako imenovane obvoznice, za katero si v kraju prizadevajo že več desetletij, občina pa je po ustanovitvi aktivno pristopila k realizaciji in je tako projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo del že v zaključni fazi. Ko bo dokumentacija pripravljena, je na vrsti država, da izvede postopke za izbiro izvajalca del.

Župan pričakuje, da bo začetek del na obvoznici bodisi v letu 2020 ali 2021, odvisno od države. Obvoznica je želja in potreba vseh občin na relaciji Sevnica–Trebnje.

Člani novega občinskega sveta so: Irena Dim, Matjaž Ožek, Anton Mirt, Aleš Starič, Zoran Remic (tudi podžupan), Milan Škufca, Blanka Pust, Anton Kašič in Tomaž Zorc.

V devetčlanskem občinskem svetu, ki je izvoljen po večinskem sistemu, je tokrat kar sedem novih imen. Edini članici sta Blanka Pust in Irena Dim, ki je bila poleg Zorana Remica tudi v minulem mandatu, novi pa so še neodvisni kandidati Aleš Starič, Matjaž Ožek, Milan Škufca, Tomaž Zorc ter Anton Mirt (NSi) in Anton Kašič (SDS).

J. M.