Mirna: Gradbeno dovoljenje za večji del del obvoznice pravnomočno

Krožišče v Mirni (vir: občina)

Gradbeno dovoljenja za drugo in del tretje faze t. i. obvoznice mimo Mirne je pravnomočno, kar pomeni, da se bodo dela nemoteno lahko nadaljevala tudi potem, ko bo krožišče zgrajeno in prometa na vstopu na Mirno ne bo več vsakodnevno usmerjal semafor.

Promet naj bi po novozgrajenem krožišču stekel že proti koncu tega tedna.

Direkcija RS za infrastrukturo je januarja na Upravno enoto Trebnje oddala vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja, ki je bilo na podlagi vloge in dopolnitev po pričakovanjih izdano aprila. Gradnja se torej lahko nadaljuje skladno z zastavljenimi cilji in potrjeno časovnico, zato je realno pričakovati, da bo cesta zgrajena do konca naslednjega leta.

Trenutno manjka še gradbeno dovoljenje za nekaj manj kot 200 metrov ceste, je objavila mirnska občina in dodala, da Direkcija RS za infrastrukturo za odkup dveh zemljišč pospešeno vodi potrebne postopke, da bi lahko čim prej oddala vlogo za gradbeno dovoljenje za manjkajoči del.

Dogovor o gradnji težko pričakovane obvoznice Mirna je bil dosežen v letu 2020, v času prejšnje vlade.

M. D.