Ministrstvo zahteva takojšnjo izvedbo izrednega strokovnega nadzora v domovih za starejše

Ministrstvo za zdravje je danes Zdravniški zbornici Slovenije in Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije-Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije poslalo zahtevo za takojšnjo izvedbo izrednega strokovnega nadzora s svetovanjem.

Navajajo, naj se z izrednim strokovnim nadzorom preveri ustreznosti zdravstvene oskrbe v delu zagotavljanja zdravstvene nege in zdravniške obravnave, in sicer pri izvajalcih:

 • Dom starejših občanov Metlika,
 • Dom starejših občanov Ljutomer,
 • Dom starejših občanov Ljubljana Vič Rudnik, Enota Bokalci.
 • Center starejših Horjul,
 • Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah,
 • Dom starejših občanov Črnomelj,
 • Dom Viharnik, Kranjska Gora,
 • MGC Bistrica Domžale,
 • Dom Upokojencev Center Tabor – Poljane, Ljubljana,
 • Dom starejših občanov Kamnik,
 • Dom za starejše občane Lucija, Portorož.

Izredni strokovni nadzor s svetovanjem naj obsega predvsem nadzor nad obravnavo pacientov v času trajanja epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

V dopisu so Zdravniški zbornici in Zbornici-Zvezi svetovali, da se, zaradi zmanjšanja administrativnih obremenitev izvajalcev in z namenom celovitosti pregleda nad zagotavljanjem zdravstvene oskrbe pri izvajalcu, povežeta in strokovni nadzor s svetovanjem pri posameznem izvajalcu opravita sočasno.

Vir: tukaj

C. R.