Ministrstvo odpravilo odločbo o odvzemu goveda pri Krškem

Prejemniki sporočila aktivistke Valerije Podgovrnik (vir: oddaja Tarča)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je kot drugostopenjski organ ugodilo pritožbi kmeta Rudija Možgana, ki mu je novomeška veterinarska inšpektorica Danuša Štiglic 14. novembra odvzela 24 glav govedi.

Ugotovili so, da je bila odločba o odvzemu goveda nezakonita, zato so odločbo odpravili.

Veterinarska inšpektorica Danuša Štiglic (vir: 24ur.com, spletna stran)

Ministrstvo je v celoti pritrdilo pritožbi in ugotovilo, da je Štigliceva v postopku zagrešila hude kršitve zakona o upravnem postopku. Odločbo o odvzemu živali so odpravili in jo enoti Novo mesto vrnili v ponovno odločanje, z drugim inšpektorjem. Danušo Štiglic so namreč že pred tem izločili iz postopka. Inšpektorat za javno upravo pa zoper Štiglicevo predlaga uvedbo disciplinskega postopka. Kršitve na kmetiji Možgan sicer niso edine, ki jih je pri svojem delu doslej storila inšpektorica Danuša Štiglic. Podobno je ravnala v številnih drugih primerih odvzetih živali, pa ji doslej nihče ni stopil na prste. (Zapisnik)

Ob tem spomnimo, da je bila Danuša Štiglic poleti celo izbranka Roberta Goloba za vodenje Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, pa so se temu veterinarji odločno uprli. Golobu je to ime domnevno predlagala njegova spremljevalka Tina Gaber.

Kakšne hude kršitve zakona o upravnem postopku je storila inšpektorica Danuša Štiglic? “V postopku je bilo tako rekoč vse narobe. Inšpektorica ni spoštovala določb zakona o upravnem postopku, niti zakona o inšpekcijskem nadzoru, narobe je vodila postopek, ni pravilno oziroma sploh ni zapisala zapisnika, ki je bil pomanjkljiv, v nekaj stavkih. Ustna odločba je bila izdana, vendar ne obrazložena. Ni bilo ugotovitve, v kakšnem stanju so živali, stranki pa ni bila dana možnost, da se izjavi in sodeluje v postopku,” pojasnjuje Matoz, ki kot največjo pomanjkljivost vidi to, da inšpektorica “sploh ni ugotavljala stanja živali.” Tako je v sinočnji oddaji 24ur zvečer pojasnil Možganov zagovornik Franci Matoz.

Zagovornik pričakuje, da bo inšpekcija kot prvostopenjski organ pod vodstvom drugega inšpektorja oz. uradnega veterinarja čim prej izdala odločbo o vrnitvi goveda Možganu.

Včeraj je, kot je dejal, že govoril z inšpektorjem, ki je zadevo prevzel. Pričakuje, da bo novo odločbo izdal hitro, najverjetneje sredi januarja.

Glede na prejšnja medijska poročanja naj bi se nezakonito odvzete živali nahajale na štirih lokacijah (v Mokronogu, na dveh lokacijah pri Velenju in domnevno pri Radečah).

Štiri ure je 14. novembra potekal nezakonit odvzem živali:

M. D.