Minister želi učinkovitejše delo NPU in kriminalistične policije

Aleš Hojs (vir: arhiv)

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je v skladu s svojimi pristojnostmi konec julija vršilcu dolžnosti generalnega direktorja policije izdal usmeritve in obvezna navodila za izvajanje policijskih nalog pri odkrivanju in preiskovanju zahtevnih kaznivih dejanj, zlasti s področja gospodarstva, korupcije in organiziranega kriminala, ki jih opravlja Nacionalni preiskovalni urad (NPU).

Pravna podlaga je v določilih 23. in 24. člena Zakona o državni upravi in v določilih 3., 4. in 13. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji.

Minister ocenjuje, da so na podlagi dosedanjih notranjih in zunanjih (formalnih in neformalnih oblik) nadzorov nad delom ali v povezavi z delom NPU potrebni ukrepi, s katerimi se bo preverila ustreznost delovanja NPU in njegovih preiskovalcev.

Preverila se bo ustreznost ureditve delovanja NPU na podlagi veljavnih predpisov in proučila potreba po morebitnih njihovih spremembah.

V konkretnih zadevah je treba ponovno preveriti, ali so preiskovalci preverili vse naznanitve kaznivih dejanj, v posameznih primerih ukrenili vse potrebno za preiskavo sumov in o ugotovitvah celovito in korektno obveščali državnega tožilca, ki je na podlagi ugotovitev policije sprejel ustrezno tožilsko odločitev.

Usmeritve in navodila ne določajo, katera policijska pooblastila je še treba opraviti v konkretnih zadevah ali zoper katere osebe, ker o njih samostojno odločajo policijski preiskovalci in državni tožilec, ki usmerja predkazenski postopek.

Konkretni primeri

Revizijo zahteva v odmevnejših primerih, v katerih je bil NPU deležen največ kritik, in sicer:

–     Banka Slovenije, Stanje v slovenskem bančnem sistemu, 24. julij 2012 (strogo zaupno);

–     kazenska ovadba Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence zoper gospodarsko družbo Pro Plus, d. o. o., zaradi suma storitve kaznivega dejanja protipravnega omejevanje konkurence po 225. členu Kazenskega zakonika, marec 2017;

–     2737-VII Končno poročilo Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji, 11. 4. 2018;

–     2718-VII Zaključno poročilo o opravljeni parlamentarni preiskavi na področju ugotavljanja zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic, 26. 3. 2018;

–     1092-VIII Besedilo Vmesnega poročila o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije, 25. 3. 2020.

Minister želi učinkovitejše delo

Z ministrstva so sporočili, da že v vsej dosedanji komunikaciji, začenši z zaslišanjem na pristojnem odboru državnega zbora pred izvolitvijo v državnem zboru, minister poudarja, da želi in bo zahteval učinkovitejše delo NPU in kriminalistične policije.

Postopki, ki jih zaključi tožilstvo z zavrženjem ovadb, so lahko tudi posledica slabo opravljenega dela policije in ne zgolj nedolžnosti osumljenih.

Zato je v vseh naštetih, izjemno odmevnih in za davkoplačevalce zelo dragih primerih, nujno odpraviti vsako senco dvoma na delo policije.

Lahko pa se bo ugotovilo, da delo ni bilo ustrezno opravljeno in da bodo ugotovljena nova dejstva, na podlagi katerih bo tožilstvo imelo razloge za nadaljevanje svojega dela. V obeh primerih bo to le potrdilo pravilnost uvedene revizije.

Vir: gov.si

C. R.