Minister za okolje in prostor obiskal Črnomelj

Ob ministrovem obisku v Beli krajini (od leve): mag. Maja Kocjan, Andrej Kavšek, mag. Andrej Vizjak, Polona Kambič in Darko Zevnik (Foto: Luka Jesenšek)

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je danes obiskal Belo krajino, kjer se je sestal z županjo ter župani belokranjskih občin, predstavnikom društva Proteus in nekaterimi lokalnimi predstavniki.

Minister Vizjak je obiskal tudi Info center črna človeška ribica in bil navzoč pri polaganju temeljnega kamna večstanovanjskega objekta v naselju Čardak v Črnomlju.

Po sestanku z župani – Andrejem Kavškom (Črnomelj), Darkom Zevnikom (Metlika) in Polono Kambič (Semič) – je minister izrazil hvaležnost za povabilo. “Na sestanku z župani smo se pogovorili o razvojnih izzivih občin, tudi v povezavi s tretjo razvojno osjo,” je povedal.

Sestanek je bil namenjen predvsem problematiki sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območjih, ki ne izpolnjujejo pogojev ali še ne izpolnjujejo pogojev, da bi bile financirane v okviru dogovora za razvoj regij.

Gre predvsem za namen zaščite regijskega vodnega vira in zaradi specifike okolja oziroma podzemlja pod Belo krajino. Ta ima lahko vpliv na kakovost vode v tem vodnem viru.

“Iščemo rešitve, da bi za takšna specifična območja prišlo do izjeme, da bi se lahko ne glede na izpolnjevanje pogojev 2000 populacijskih ekvivalentov na teh območjih s specifičnimi značilnostmi in lastnostmi uporabljalo tudi eksterne vire. Ta pobuda se mi zdi logična in smiselna in je podprta s strani vseh treh občin.”

Na sestanku je bila izpostavljena tudi problematika bioplinarne in tretje razvojne osi. Tretja razvojna os je bila uvrščena na seznam pomembnih investicij, “ker želimo pospešiti pridobivanje dovoljenj”, je dejal minister Vizjak.

“Turizem zagotovo pomeni veliko priložnost za razvoj Bele krajine in turizem delajo določene lokalne prednosti. Črna človeška ribica je zagotovo izjema v svetu, zato velja na tem graditi naprej z vsemi ukrepi, ki lahko postavijo to specifiko višje kot je doslej. Vse predloge, ki so nam bili danes posredovani, bomo skrbno preučili in se na njih ustrezno odzvali.”

Ob polaganju temeljnega kamna večstanovanjskega objekta v naselju Čardak, katerega 30 stanovanj bo odkupil tudi Stanovanjski sklad RS, je minister izrazil mnenje, da gre za “enega pomembnejših projektov, ki omogoča in spodbuja skladnejši regionalni razvoj. V Sloveniji bomo lahko s pomočjo takšnih projektov boljše živeli – ne samo v urbanih področjih, ampak tudi izven, kot je na primer prav Bela krajina. Če so ljudje navajeni živeti zunaj velikih mest, je to treba spodbujati in podpirati.

Projekt gradnje je zato pomemben doprinos za Črnomelj, nas pa še čaka skupno delo, da ohranimo mlade v Beli krajini in drugih manjših naseljih.”

Minister je še poudaril, da bo pristojno ministrstvo za okolje in prostor spodbujalo zakonodajo, ki bo v nadaljevanju bolj pozdravljala najemniški trg. Minister Vizjak je ob zaključku vsem zaželel dobro delo in uspešno gradnjo.

Minister Andrej Vizjak ob predstavitvi Info centra črna človeška ribica (Avtor: Luka Jesenšek)
Srečanje z župani in nekaterimi predstavniki lokalne skupnosti.

Skulptura črne človeške ribice v Jelševniku pri Črnomlju.

C. R.