Minister Černač v Ribnici z župani o projektih in črpanju evropskih sredstev

Minister Zvone Černač se je včeraj v sklopu obiskov slovenskih občin mudil v Ribnici.

Minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo Zvone Černač se je včeraj v sklopu obiskov slovenskih občin mudil v Ribnici. Srečal se je z županom Občine Ribnica Samom Pogorelcem, z županom Občine Sodražica Blažem Milavcem in Občine Loški Potok Ivanom Benčino. Obiskal je tudi Slovenski regionalni razvojni sklad.

Župani so ministru predstavili projekte, ki jih občine izvajajo s pomočjo evropskih kohezijskih sredstev, in izpostavili njihov pomen za razvoj regije kot celote.

Minister Černač je povedal, da ima večina občin, ki jih je obiskal, še vedno velike potrebe na področju komunalne infrastrukture, predvsem kanalizacijskih in vodovodnih sistemov. “Prizadevali si bomo, da v prihodnji finančni perspektivi omogočimo črpanje sredstev tudi za tiste projekte, za katere črpanje sredstev zdaj ni bilo mogoče. Torej za manjše aglomeracije, ki so za Slovenijo, znana po razpršeni poseljenosti, ravno tako pomembne. Slovenija je namreč zelena dežela, ki varuje svoje okolje in ga bo varovala še naprej,” je poudaril minister.

Minister je omenil tudi pomen skrbi za starejše.

“Na posteljo v Sloveniji čaka okoli 10.000 starostnikov. Brez pospešenega akcijskega načrta, tako izgradnje dodatnih kapacitet v javnih domovih kot podelitve koncesij in izboljšanja oskrbe starostnikov na domu, tega razkoraka ne bomo uspeli nadomestiti.

Tudi zato nameravamo znaten del dodatnih evropskih kohezijskih sredstev, ki bodo Sloveniji na voljo v okviru evropskega instrumenta za okrevanje, nameniti za izboljšanje kapacitet v zdravstvu, v domovih za starejše in za področje negovalnih bolnišnic,” je dejal.

Skupaj s sodelavci je minister v Ribnici obiskal tudi Slovenski regionalno razvojni sklad, kjer jim je v.d. direktorja Velislav Žvipelj predstavil delovanje sklada in jih seznanil z načrti za prihodnost.

M. D.