Mineva 32 let od prvih večstrankarskih volitev po drugi svetovni vojni

Dr. Jože Pučnik, predsednik koalicije DEMOS in hkrati motor slovenskega osamosvajanja. (vir: arhiv)

Pred 32 leti smo prestopili prag enopartijskega sistema in vstopili v sistem parlamentarne demokracije sloneče na vladavini prava in varovanju človekovih pravic.

Na prvih večstrankarskih volitvah je zmagala koalicija Demos pod vodstvom dr. Jožeta Pučnika.

Na cvetno nedeljo 8. aprila 1990 so v Sloveniji po dolgoletnem enoumju jugoslovanskega partijskega sistema potekale prve večstrankarske volitve. Pred 32 leti so ljudje na volitvah lahko prvič po drugi svetovni vojni oddali svoj glas več kot le eni stranki.

Pravne temelje za to je omogočil sprejem amandmajev k ustavi decembra 1989, s katerimi je takratna republiška skupščina uzakonila politične stranke, določila postopke izvolitve predsednika in članov predsedstva ter postavila volilni prag za vstop v skupščino na 2,5 odstotka.Pri tem je treba vedeti, da kljub demokratičnim nastavkom pod staro oblastjo ni bilo mogoče vpeljati čistega demokratičnega sistema, saj so bile v takratni zakon vtkane neenakopravnosti med tedanjimi političnimi organizacijami in novimi.

Prav tako je bil medijski prostor, tako kot še danes, neuravnotežen, kar je v slabši položaj postavilo stranke Demosa nasproti strankam, ki so izšle iz bivšega režima. Iz tega vidika so bile volitve demokratične in svobodne, toda nikakor pa ne moremo trditi, da so bile poštene.

Volitve v takratno 240-člansko tridomno skupščino so potekale v več delih: 8. aprila 1990 so volivci izbirali 80 delegatov družbenopolitičnega zbora in 80 delegatov zbora občin, 12. aprila pa še 80 delegatov zbora združenega dela. Volitev se je udeležilo 83,5 odstotka volivcev, na njih pa je s 54,8 odstotka glasov zmagala koalicija novo nastalih demokratičnih opozicijskih strank DEMOS pod vodstvom dr. Jožeta Pučnika.

Pred 32 leti smo tako prestopili prag enopartijskega sistema in vstopili v sistem parlamentarne demokracije sloneče na vladavini prava in varovanju človekovih pravic.

Tako kot so se pred 32 leti na današnji dan ljudje podali na volišča in odločali o prihodnosti Slovenije, se bomo lahko tudi 24. aprila odločali po kakšni poti želimo, da gre Slovenija. Ali po poti razvoja in blaginje, ali po poti razdora, izključevanja in globoke države.

M. D.