Migrantski centri: V Ilirski Bistrici bodo izvedli referendum, v Metliki bodo ponižno čakali

Zahteve Belokranjcev na enem od treh doslej izvedenih protestov proti migrantom (prvi je bil oktobra 2016).

Tudi v Beli krajini so proti postavitvi migrantskega centra, za kar sta bila doslej izvedena že dva javna protesta (oktobra 2016 in septembra 2018). Vendar pa imajo v Ilirski Bistrici “srečo”, občanom ni treba na ulice. Ker – imajo razumno občinsko vodstvo, ki jim prisluhne.

Novi vršilec dolžnosti direktorja vladnega urada za migrante Dušan Lužar je v zadnjih dneh obiskal dve občini, kjer vlada načrtuje postavitev sprejemno-registracijska centra za migrante. Na spoznavna obiska je odšel k županoma Metlike in Ilirske Bistrice. Pri prvem je glede na njegovo sporočilo naletel na poslušnost, drugi pa ga je postavil na realna tla:

V Občini Ilirska Bistrica bodo 24. marca 2019 izvedli občinski referendum. O postavitvi migrantskega centra bodo odločali občani.

Metliški župan Darko Zevnik je na občinski spletni strani objavil sporočilo, da se je v torek sestal z Lužarjem (nadomestil je odstavljeno Mojco Špec Potočar) in Katarino Štrukelj, vodjo sektorja za sprejem in oskrbo v uradu. V obvestilu je zapisano:

“Lužar je pojasnil, da se razmere glede ilegalnih prehodov državne meje v zadnjem obdobju ne spreminjajo in so obvladljive. Občino je seznanil s pripravami za vzpostavitev novih sprejemno – registracijskih centrov (SRC) – gre za sklepanje okvirnih sporazumov in pogodb za postavitev SRC ter dobavo blaga in storitev, ki pa se bodo aktivirali le v primeru povečanega števila migrantov. Občina bo o vseh nadaljnjih aktivnostih urada na območju občine Metlika pravočasno obveščena, če bodo ukrepi v prihodnosti potrebni.”

Povsem drugačna zgodba pa prihaja iz Ilirske Bistrice. Tako metliški kot ilirskobistriški župan sta iz vrst stranke SD, ilirskobistriški občino vodi od leta 2010 in je tiste kraje pred migrantskim valom obvaroval že v letih 2015 in 2016.

Primorske novice danes poročajo, da je Dušan Lužar včeraj prišel na spoznavni obisk k ilirskobistriškemu županu Emilu Rojcu. Tudi v Ilirski Bistrici je dejal, da je glede sprejemno-registracijskega centra na mejnem prehodu Jelšane »še vse hipotetično«. Tudi tam je zagotovil, da bodo župana korektno in pravočasno obveščali.

In odgovor župana? Povedal je, da se bodo občani o postavitvi sprejemno-registracijskega centra izrekli na občinskem referendumu, ki bo 24. marca 2019.

Župan Emil Rojc je lani sklical več izrednih sej na temo nameravane postavitve migrantskih centrov na njihovem območju, konkrentno na območju mednarodnega mejnega prehoda Jelšane. Ena od sej je bila tudi 6. septembra 2018, kjer so svetniki občinskega sveta poenotili stališča in podprli županov predlog sklepa, s katerim so zavrnili gradnjo sprejemno-registracijskega centra v Jelšanah.

Dileme in mnenja svetnikov v Ilirski Bistrici

Župan Rojc je na seji predstavil migracijsko problematiko na področju Občine Ilirska Bistrica in obrazložil svojo dilemo v zvezi s postavitvijo morebitnega sprejemno-registracijskega centra na mejnem prehodu Jelšane. S tem je predhodno seznanil tudi vlado in ostale v Ljubljani. Na občinski seji je bila navzoča tudi Špec Potočarjeva.

Iz zapisnika je razvidno, da so bili vsi svetniki proti postavitvi sprejemno-registracijskega centra. Pri tem so se opirali tudi na mnenje občanov. Poudarjali so, da mora vlada zagotoviti varnost občanov in da je treba poiskati drugačno rešitev, ki pa ni v postavitvi sprejemno-registracijskih centrov.

Država mora zagotoviti nepropustnost meje in na takšen način preprečiti, da migranti nezakonito prihajajo v občino. V kolikor država ne bo sodelovala z občino, tudi občina ne bo sodelovala z državo.

Sprejeli so naslednje sklepe:

  1. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica nasprotuje integriranju beguncev in migrantov v Občini Ilirska Bistrica in kakršnikoli nastanitvi vseh, ki so nelegalno prestopili državno mejo. Poleg tega Občinski svet Občine Ilirska Bistrica odločno nasprotuje kakršni koli nastanitvi ali sprejemu in registraciji tujcev oziroma umestitvi sprejemno registracijskega centra na območju Občine Ilirska Bistrica.
  2. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica od Vlade RS zahteva, da takoj ustrezno okrepi varovanje državne meje in na ta način zagotovi varnost in premoženje občanov.
  3. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica pooblasti župana za pripravo vsega potrebnega gradiva za razpis posvetovalnega referenduma, s katerim se ugotovi volja občanov, ali zavračajo postavitev sprejemno-registracijskega centra na območju Občine Ilirska Bistrica.
  4. Ta sklep stopi v veljavo takoj.

Predlagane sklepe so sprejeli soglasno, je razvidno iz zapisnika seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 5. september 2018.

Česa podobnega, žal, v Metliki ni možno prebrati. Zdi se, da je to za tamkajšnjega župana “znanstvena fantastika”.

Zapis na današnji naslovnici Primorskih novic.

J. M.