Metlika: Županu za pogostitve mesečno po 1.166 evrov, za socialne pomoči občanom ni denarja

Žalostno: Objavljamo odločbo metliške občinske uprave.

Metliški župan Darko Zevnik (na sredini)

Občina Metlika je imela v letu 2018 dobrih 7 milijonov evrov prihodkov, za letos načrtujejo 7,6 milijona evrov. V vsem tem pa se ni našlo niti evra za socialno pomoč socialno ogroženim občanom.

Hkrati so stroški na postavki Župan in podžupanja za letos načrtovani pri 73.068,79 evra ali 6.089,06 evra mesečno.

Večinoma od tega je namenjenega za porabo župana Darka Zevnika, saj je v skupnem znesku 73.068,79 evra za delo podžupanje načrtovanih le 7.600 evrov oziroma 633,33 evra mesečno. Ostalo gre za županovo plačo in s tem povezane davke, prispevke, regres in podobno, pa tudi za nekatere ostale materialne stroške v njegovem kabinetu.

Metliški župan je v zadnjih letih znan tudi po visoki porabi za reprezentanco. Tako je lani za to porabil 12.650,58 evra, za leto 2019 pa načrtuje porabo v višini 14.000 evrov.

To je kar 1.166,67 evra mesečno za različne pogostitve in nakup reprezentančnih dobrin.

Ob vsem tem pa občina v občinskem proračunu za leto 2019 ni vključila niti evra za socialno pomoč občanom. Najbolj zgovorno je to razvidno iz odločbe, ki jo je občina marca letos poslala občanki, ki je prosila za pomoč pri nakupu kurjave. Odločba je zaokrožila po različnih družbenih omrežjih. Iz nje je razvidno, da ji pomoči ne morejo odobriti, saj v občinskem proračunu za leto 2019 za to ni namenjenega nobenega denarja. Proračun je sicer potrdil občinski svet, vendar je to v osnovi županov predlog.

(vir: družbena omrežja)

C. R.