Metlika: Varuh človekovih pravic v prostorih občine odprl Varuhov kotiček

Varuh človekovih pravic Peter Svetina in županja Martina Legan Janžekovič (vir: občina)

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Peter Svetina, je včeraj obiskal Občino Metlika, kjer se je srečal z županjo Občine Metlika Martino Legan Janžekovič, podžupanjo Anico Kopinič ter direktorico občinske uprave Tjašo Kump Murn in odprl Varuhov kotiček.

Ta je opremljen s stojalom, na katerem so prebivalkam in prebivalcem na voljo koristne informacije o delu Varuha v obliki zloženk in brošur ter tudi obrazec za vložitev pobud.

“Digitalni” Varuhov kotiček se nahaja tudi na spletni strani Občine Metlika, kjer so prav tako na voljo zloženke in obrazec za vložitev pobud. Namen Varuhovih kotičkov je, da se lahko občanke in občani podrobno seznanijo, kdaj in kako se lahko obrnejo na Varuha, kdaj jim Varuh lahko pomaga in kdaj pri njihovi težavi ne more posredovati, saj ni v njegovi pristojnosti.

S prisotnimi se je Varuh dotaknil izzivov in najbolj perečih težav, s katerimi se srečujejo v občini. Z županjo sta se med drugim dotaknila pobude županov in županj enajstih dolenjskih, belokranjskih in posavskih občin za spremembo štirih zakonov za ureditev razmer otrok in mladine, ki odraščajo v težavnih socialnih okoljih, ki jih je Državni zbor zavrnil.

Županja je opozorila na problematiko sobivanja romskega in večinskega prebivalstva ter vključevanja pripadnikov romske skupnosti v družbo. Poudarila je, da običaji in navade romske skupnosti ne opravičujejo nezakonitih dejanj. Občina se na tem področju trudi in si skupaj z lokalnimi javnimi zavodi prizadeva za izboljšanje situacije na vseh nivojih.

Varuh ima tudi sam “nemalo informacij o težavnem sobivanju”, pri čemer je poudaril, da posebno varstvo, ki ga romski skupnosti podeljuje ustava, ne pomeni varstva pred sleherno odgovornostjo za protipravno ravnanje.

Občine, ki se srečujejo s tovrstno problematiko, pričakujejo večjo proaktivnost države za ureditev razmer v lokalnih skupnostih.

A. L.