Metlika: Regijska prireditev ob Dnevu Civilne zaščite

Letošnji regijski prejemniki priznanj Civilne zaščite (vir: Občina Metlika)

Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Novo mesto je v sodelovanju z Občino Metlika organizirala osrednjo regijsko prireditev, ki je bila posvečena dnevu Civilne zaščite, prazniku vseh, ki skrbijo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Slovesnost je potekala v Kulturnem domu v Metliki.

Priznanja Civilne zaščite

Priznanja Civilne zaščite sta letošnjim prejemnikom priznanj podelila mag. Domen Torkar iz Uprave RS za zaščito in reševanje in poveljnik Štaba Civilne zaščite za Dolenjsko Marjan Šmalc.

Bronasti znak Civilne zaščite, kot priznanje za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, so prejeli:

 1. Martin Krštinc, poveljnik Štaba Civilne zaščite Občine Straža in operativni član Prostovoljnega gasilskega društva Vavta vas
 2. Minka Pezdirc, članica Štaba Civilne zaščite Občine Metlika in višja svetovalka za investicije in projekte na Občinski upravi Občine Metlika
 3. Boštjan Matoh, poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Mirna Peč
 4. Alojz Bregant, prostovoljni gasilec Prostovoljnega gasilskega društva Mokronog
 5. 14. Inženirska četa 1. brigade Slovenske vojske

Srebrni znak civilne zaščite za posebne zasluge in poseben prispevek pri razvijanju in krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami, izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih nesrečah so prejeli:

 1. Marjetka Papež, članica Štaba Civilne zaščite Občine Črnomelj,
 2. Jurij Špehar, poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Radenci,
 3. Rudi Kofalt, član Prostovoljnega gasilskega društva Štrekljevec, predsednik Gasilske zveze Semič in član Upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije.

Prejemniki srebrnih priznanj so bila tudi prostovoljna gasilska društva, ki letos praznujejo 110 let svojega delovanja, in sicer:

 • Prostovoljno gasilsko društvo Prečna
 • Prostovoljno gasilsko društvo Stopiče in
 • Prostovoljno gasilsko društvo Trebelno.

Zlati znak civilne zaščite za dolgoletno uspešno delo na področju usposobljenosti in opremljenosti operativnih enot ter organiziranosti in odzivnosti vseh struktur v Gasilski zvezi Črnomelj je prejel Jože Vrščaj, poveljnik Gasilske zveze Črnomelj.

Na prireditev so bili vabljeni predstavniki vseh dolenjskih in belokranjskih občin, člani Štaba CZ za Dolenjsko, predstavniki gasilskih zvez in gasilskih društev Dolenjske in Bele Krajine ter predstavniki zavodov, organizacij in društev, ki delujejo v sistemu zaščite, reševanja in pomoči na Dolenjskem in v Beli Krajini.

Prisotne sta nagovorila županja občine Metlika Martina Legan Janžekovič in slavnostni govornik mag. Domen Torkar, predstavnik Uprave RS za zaščito in reševanje.

Prireditev s kulturnim programom, ki je potekala v začetku marca, so popestrili učenci iz Osnovne šole Metlika in učenka Glasbene šole Črnomelj – podružnica Metlika, skupaj s povezovalko programa Lidijo Nemanič Baškovič.

Več fotografij je na voljo na povezavi: metlika.si

A. L.