Metlika: Občinski svet začel z delom

Člani in članice Občinskega sveta Občine Metlika v obdobju 2022 - 2026, z županjo Martino Legan Janžekovič. (vir: arhiv)

Včeraj je v sejni sobi Občine Metlika potekala ustanovitvena seja Občinskega sveta Občine Metlika. Sejo je v skladu s poslovnikom vodila najstarejša članica Anica Kopinič, dnevni red je obsegal osem točk.

Novoizvoljeni člani občinskega sveta so se seznanili s poročilom Občinske volilne komisije in poročilom Posebne občinske volilne komisije glede izida volitev članov v občinski svet in volitev županje.

Soglasno so potrdili mandate vsem izvoljenim članom občinskega sveta, in sicer bodo občinski svet v mandatu 2022 – 2026 sestavljali: Martin Pečarič, Mojca Mežnaršič, Andrej Škof, Mojca Šuklje, Darko Zevnik, Elizabeta Prus, mag. Bojan Krajačič, Anica Kopinič, Anton Gerkšič, Sašo Jeršin, dr. Ana Logar, Nika Mežnaršič, Izidor Vraničar, mag. Igor Vajda, Andreja Draginc, Alojz Malenšek, Anton Pezdirc, Milan Vidović ter predstavnik romske skupnosti Marjan Tudija.

Županja Martina Legan Janžekovič

Soglasno je bil sprejet tudi ugotovitveni sklep o izvolitvi Martine Legan Janžekovič za županjo Občine Metlika v mandatu 2022 – 2026.

Predsedujoča se je prejšnjemu županu, Darku Zevniku, zahvalila za opravljeno delo in sodelovanje. Na ustanovitveni seji je bila imenovana še Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, katere člani bodo v mandatu 2022 – 2026: Andreja Draginc, Anton Gerkšič, Martin Pečarič, Izidor Vraničar in Darko Zevnik.

V svojem prvem nagovoru v vlogi županje občine Metlika je županja Martina Legan Janžekovič povedala, da ji je v izjemno čast in ponos, da zbrane lahko nagovori kot novoizvoljena županja. Lepote krajev jo navdajajo z navdušenjem in še večjo odgovornostjo, da s prostorom, odnosi in vso imovino ravna odgovorno, razvojno in z enim samim ciljem – v  dobrobit vseh občank in občanov. Volivkam in volivcem se je zahvalila za zaupanje, ki so ji ga podali na lokalnih volitvah. Obljubila je, da se bo po svojih najboljših močeh skupaj s sodelavci in sodelavkami trudila, da bodo z energijo, znanjem in predanostjo poskrbeli za razvoj gospodarstva in spodbujali ukrepe, ki bodo prispevali h krepitvi kmetijstva, turizma, šolstva, zdravstva, kulture in športa. Da bodo omogočili pogoje, ki bodo mladim ponujali stimulativne pogoje za bivanje v metliški občini in hkrati na drugi strani tudi starejšim ustvarili prijazne pogoje za bivanje v jeseni življenja.

Ob izvolitvi je čestitala tudi članicam in članom občinskega sveta, ki so jim občani podelili odgovoren mandat. “Vsak prihaja iz svojega mikro okolja, a je že pri pripravi proračuna jasno, da živimo kot skupnost, kjer je potrebno skozi razpravo in z močjo argumentov doseči dogovor kaj, kje in v katerem času bo možno nekaj izvesti. Premalo nas je, da bi se delili na naše in vaše, na stare in mlade, na uspešne in manj uspešne, na bogate in revne, pa tudi premalo nas je, da bi se delili na meščane in vaščane. Vsi imamo svoje potenciale in smo gradniki skupnosti. Ne glede na to, da se vedno ne strinjamo: Živimo skupaj. Tudi skozi naše delovanje pokažimo, da je moč sodelovanja in kulturnega dialoga moč doseči tudi v časih, ko vse prevečkrat prevladujejo polresnice in škodoželjna namigovanja.”

Meni, da bo največja teža in operativna odgovornost, da bodo prepoznali in reševali potrebe časa in prostora, na občinski upravi. Delo v občinski upravi je namreč iz leta v leto bolj strokovno zahtevno, pričakovanja občanov so vse večja in borba za dodatna sredstva, ki omogočajo izvedbo projektov, vse bolj trda.

V nadaljevanju je opomnila, da občina in projekti, ki jih bodo razvijali, niso samo investicije in izzivi, ki jih čakajo. Veliko imajo društev iz najrazličnejših področij, 14 krajevnih skupnosti, do športno rekreacijskih površin, kulturnih objektov, cest, kanalizacij in javne razsvetljave … Skupnost, ki sestavlja metliško občino in se razprostira na 109 km2, so Metličanke in Metličani, ki jih je nekaj manj kot 9000. Vsi so tvorci lokalne skupnosti. Verjame, da skupaj lahko postanemo še uspešnejši in da bodo skupaj uspeli Metliko premikati tudi v prihodnje naprej.

Veliko zahvalo in spoštovanje za izjemen trud in delo je izrekla tudi svojemu predhodniku, Darku Zevniku ter mu čestitala ob njegovi izvolitvi za člana Državnega sveta z željo in prepričanjem, da bo interese lokalne skupnosti povezovalno in predano zastopal tudi na državni ravni.

Županja Martina Legan Janžekovič bo kot novoizvoljena županja svoje delo opravljala z vso skrbnostjo, pokončno, suvereno in odločno, je poudarila. Funkcijo županje bo do konca leta 2022 opravljala nepoklicno, od 1. januarja 2023 pa poklicno.

Vir in foto: Občina Metlika

A. L.