Metlika: Občini milijon evrov evropskih sredstev za ureditev kanalizacij v naseljih Klošter in Primostek

Občina Metlika je februarja 2022 investicijo Ureditev kanalizacij v Občni Metlika prijavila na Javni razpis za dodelitev sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) za izgradnjo energetsko učinkovitih sistemov odvajanja in čiščenja odpadne vode v aglomeracijah pod 2.000 PE.

Maksimalna višina sofinanciranja iz sredstev sklada NOO je 50 % upravičenih stroškov investicije oz. milijon evrov.

Sredi februarja 2023 je nato Ministrstvo za naravne vire in prostor izdalo Občini Metlika odločbo o odobritvi milijon evrov sredstev za izvedbo prijavljene investicije, so sporočili z občine.

Z investicijo, ki je ocenjena na 2,9 milijona evrov, bodo v naselju Klošter v letih 2023 in 2024 zgradili kanalizacijo za odvod komunalnih odpadnih voda skupne dolžine 1.164 metrov, uredili cesto, zgradili 530 metrov pločnika in cestno razsvetljavo. V naselju Primostek pa bodo v letih 2024 in 2025 zgradili kanalizacijo za odvod komunalnih odpadnih voda skupne dolžine 1.805 metrov, mehansko biološko čistilno napravo kapacitete 200 PE ter izvedli rekonstrukcijo 1.508 metrov vodovoda.

V sklopu prijavljene investicije bodo dobili tudi delno povrnjena sredstva za izgradnjo čistilne naprave na Grabrovcu, ki so jo zgradili v letih 2019 in 2020. Razliko sredstev v višini 1,9 milijona evrov bo zagotovila občina.

Občina Metlika bo z investicijo v naseljih Klošter in Primostek izboljšala komunalno opremljenost, zmanjšala emisije komunalnih odpadnih voda v podtalje in vodotoke (Lahinja, Kolpa) ter zaščitila okolje (območje Nature 2000) pred komunalnimi odpadnimi vodami. Izboljšana bo prometna varnost in pogoji za razvoj trajnostne mobilnosti v naselju Klošter ter varnost vodooskrbe in požarna varnost v naselju Primostek.

A. L.