Metlika: Občina pomaga pri plačilu komunalnega prispevka za mlade družine

(vir: pixabay.com)

Občinski svet Občine Metlika je na svoji 8. redni seji sprejel Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade družine v Občini Metlika, ki velja že od 13. oktobra 2023 dalje.

Gre za enkratno denarno pomoč mladim družinam, kot spodbudo za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja z gradnjo novega stanovanjskega objekta ali z rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta na območju občine Metlika.

Mlada družina je v odloku opredeljena kot življenjska skupnost otroka, z obema ali enim od staršev ali z drugo odraslo osebo, če ta skrbi za otroka in ima po družinskem zakoniku do otroka določene obveznosti in pravice, pri čemer nobeden od staršev ni star več kot 35 let, ne glede na starost otrok ter družina z otrokom do največ sedem let, ne glede na starost staršev, če gre za prvega otroka obeh staršev.

Višina subvencije za posameznega upravičenca – mlado družino, znaša 50 % od odmerjenega komunalnega prispevka, vendar največ do 2.000 evrov.

Vlogo za uveljavljanje pravice do subvencioniranega komunalnega prispevka za mlade družine je možno vložiti najpozneje 6 mesecev po prijavi začetka gradnje oz. izjavi o začetku del v primeru rekonstrukcije.

Vlogi je treba priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje, potrdilo o plačilu komunalnega prispevka, prijavo začetka gradnje oz. izjavo o začetku del v primeru rekonstrukcije. Ob tem mora biti izpolnjen tudi pogoj, da je eden od članov mlade družine zemljiškoknjižni lastnik ali solastnik zemljišča, na katerem je predvidena gradnja novega stanovanjskega objekta ali rekonstrukcija obstoječega stanovanjskega objekta ali pa ima le ta pravico graditi na podlagi ustanovljene in zemljiškoknjižno vpisane stavbne pravice.

Vloga za subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade družine v občini Metlika, kot tudi vse ostale informacije in pogoji uveljavljanja pravice do subvencije, so dostopni na spletni strani Občine Metlika ali na sedežu Občine Metlika v času uradnih ur.

A. L.