Metlika: Na vidiku menedžerski prevzem Kolpe na slovenski dogovorni način

Slika je simbolična. (pixabay.com)

Najprej so s posojili, za odplačilo katerih so zastavili deleže, prevzeli podjetje Kolpa holding, d. o. o., zdaj bodo prevzeli celotno skupino. Skupina Kolpa holding, d. o. o., je imela lani 16 milijonov evrov kapitala, 574 zaposlenih in 45,5 milijona evrov skupnih prihodkov. Vse to zdaj prevzema 7 vodilnih v metliški Kolpi.

Družba Kolpa Holding v lasti sedmih menedžerjev metliške Kolpe je včeraj objavila prevzemno namero za odkup delnic Kolpe, d. d., v kateri že imajo 66-odstotni delež. Z delnicami Kolpe se ne trguje na borzi, o prevzemni nameri pa je Kolpa Holding obvestila varuha konkurence, agencijo za trg vrednostnih papirjev ter upravo in delavce Kolpe.

Prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic bodo objavili najpozneje v 30 dneh in ne prej kot v 10 dneh. S tem želi 7 vodilnih priti do 100-deleža Kolpe, d. d.

Kolpa, d. d., je imela lani 72 delničarjev: 66 % so bili lastniki Kolpa Holding, 17 % druge pravne osebe, 10 % lastnih delnic, 6 % je v lasti zaposlenih, njihovih družinskih članov in upokojencev družbe, zunanji lastniki pa so imeli v lasti 1 odstotek podjetja.

Podjetje Kolpa holding, d. o. o., ki zdaj prevzema Kolpo, d. d., v celoti, je bil ustanovljeno 19. aprila 2002. Zdajšnji lastniki so: Mirjan Kulovec iz Vavte vasi, Jože Kastelic iz Novega mesta, Jože Kostelec iz Čuril, Tomaž Drenik iz Novega mesta, Irena Šterbenc iz Novega mesta, Branko Faleskini iz Vavte vasi in  Branko Brajković iz Metlike. Direktor Kolpe holding je Mirjan Kulovec.
Lastništvo podjetja Kolpa holding glede na deleže:
Kulovec:       20,5 %
Faleskini:      16,8 %
Šterbenc:     15,0 %
Kastelic:       14,7 %
Kostelec:      11,4 %
Drenik:         11,1 %
Brajković:     10,5 %
Glede na podatke iz Ajpesa pa je vseh 7 lastnikov Kolpe holding že v letih 2011 in 2012 deleže v Kolpi holding, kot kaže, kupilo s posojili pri Novi Ljubljanski banki. Kot jamstvo za odplačila posojil so zastavili deleže v Kolpi holding. Tako je danes na vsakemu od teh deležev vpisana zastavna pravica, prepoved odtujitve in obremenitve deležev, do poplačila posojila, pri vsakemu po 10 milijonov evrov.
Iz Poslovnega poročila Kolpe holding, d. o. o., je razvidno, da je bila Kolpa holding v letu 2016 lastnica naslednjih podjetij:
– Kolpa, d. d., Rosalnica: 66,04 %
– Kolpa-Invest, d. o. o., Novo mesto: 100 %
– Kolpa, d. o. o., Zrenjanin: 100 %
– Invest Zadar, d. o. o., Zagreb: 99,9 %
Samo podjetje Kolpa, d. d., pa je bilo lastnik naslednjih podjetij:
– Polira, d. o. o., Radatoviči: 100 %
– KERA-KOR, d. o. o., Radatoviči: 55 %
– KOLPA ZETA, d. o. o., Kotor, Črna Gora: 100 %
– SLO SAN, d. o. o., Rusija: 100 %
– KOLPA SAN KFT, Budimpešta: 100 %
– KERROCK DEUTSCHLAND gmbh, Nemčija: 100 %
Invest Zadar, ki je v lasti Kolpe, d. d., pa ima v lasti še podjetje Laser Gradnja, d. o. o., Zagreb.
Sedem Kolpinih menedžerjev, za katere je možno sklepati, da so do lastništva v podjetju Kolpa holding, ki ga obvladujejo, glede na dostopne podatke v Ajpesu prišli tako, da so za nakup najeli posojilo, hkrati pa tega zavarovali z deležem kupljenega, izvaja klasičen menedžerski prevzem podjetja in skupine z 11 podjetji – po slovensko, na slovenski dogovorni način.