Metlika: Leta zamujenih priložnosti

Tako idilično bi lahko bilo danes v Božakovem, če bi nadaljevali projekt iz leta 2006.

Slovenska javna agencija Spirit (za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije) je na letošnjem največjem evropskem nepremičninskem sejmu v Münchnu, ki je bil v začetku oktobra, morebitnim investitorjem med drugim ponujala tudi grad Gradac in projekt Počitniška destinacija Wellnes ob Kolpi v kraju Božakovo.

Grad v Gradacu, ki je bil v virih prvič omenjen leta 1393, je na sejem poslalo ministrstvo za kulturo, saj ima grad status kulturnega spomenika državnega pomena. Še lani so iz ministrstva odgovarjali, da je znesek, ki jim ga odmerijo iz državnega proračuna, premajhen za celovito obnovo, zato letno zagotavljajo le denar za nujna investicijsko-vzdrževalna dela. Grad je zato v zelo slabem stanju.  Investitor ga bi moral zdaj oživiti v turistično atrakcijo s centrom za dobro počutje.

Projekt je ocenjen na 12 milijonov evrov. Zaenkrat ni podatkov, da bi se kdo v tujini zanimal za to obnovo in investicijo.

Projekt Božakovo iz leta 2006, ki ga zdaj ponujajo evropskim investitorjem.

Drugi projekt, ki pa ga je na münchenski sejem poslala občina Metlika, je projekt Počitniška destinacija  v Božakovem, 5 kilometrov od Metlike, med zaselkom Božakovo in okljukom Kolpe. Gre za načrte, ki segajo že v leto 2006, ko je občino vodil še Slavko Dragovan (SLS). Župan je bil 8 let (od 1998 do 2006). Nato so Metličani izvolili Renato Brunskole (SD, nato Pozitivna Slovenija), ki je bila županja do leta 2011, ko je odstopila zaradi nezdružljivosti županske funkcije s poslansko. Nasledil jo je Darko Zevnik (SD). Načrti za Božakovo pa so ostali v predalu.

Tako so v Metliki nedavno tega vabili migrante, med njimi tudi metliški župan Darko Zevnik (drugi z desne). (vir: Spletna stran Radio Odeon)

Ne samo to. Vmes je prišlo do prvega migrantskega vala (leta 2015), Zevnik je bil nato med tistimi, ki so migrante vabili na metliško območje. Občina pa v Božakovo ni vlagala veliko niti iz infrastrukturnega vidika, v kar se lahko prepriča vsak, ki obišče te kraje. V kraju je tudi maloobmejni prehod, do katerega vodi zelo slaba cesta, fotografije pokažejo, da je okolica delno ograjena s panelno ograjo, območje pa zelo slabo vzdrževano.

Fotografija neposredno ob maloobmejnem prehodu Božakovu priča, da tod vodi migrantska pot.

Kot takšno je tudi zelo priročno za nezakonite prehode migrantov, o čemer pričajo njihovi ostanki na ograji ali ob njej. Reka Kolpa, ki je tudi v tem kraju res idilična za turizem, pa je lani naplavila vsaj enega utopljenega migranta.

Načrti so bili povsem drugačni

Načrti leta 2006 pa so bili vse prej kot to, kar se na tem območju dogaja danes. Leta 2004 je bila namreč pri Božakovem izvrtana 841 metrov globoka raziskovalno-kaptažna vrtina MET-1/04. Geološki zavod Slovenije je ocenil, da bi bilo možno vodo iz vrtine uporabiti tako za termalno kakor tudi za pitno vodo. Občina je v letu 2006 izdelala dokumentacijo za pritegnitev investitorjev za predvidene terme in druge načrtovane turistične produkte. Izdelani so bili: predinvesticijski program, študija in izvedbeni načrt ureditve tematskih poti ter programska zasnova in načrt ureditve izrabe reke Kolpe za trajnostne in sonaravne rekreacijske turistične programe. Cilji so bili: oblikovanje skupne (čezmejne) turistične destinacije in prispevati k prestrukturiranju gospodarstva v Beli krajini, pospeševanje zagona turistične in s turizmom povezanih dejavnosti v občini Metlika, več delovnih mest, povečanje blagostanja občanov, povečanje poznavanja in uveljavljenosti regije v Sloveniji in tujini.

Projekt je bil ocenjen na 21,5 milijona evrov (brez davka na dodano vrednost).

Projektna dokumentacija je še vedno na voljo na občinski spletni strani, na naslednji povezavi pa je dostopna predstavitev projekta – Wellness-1.pdf.

Občina zdaj prek državne javne agencije ta isti projekt iz leta 2006 na površini 110 tisoč kvadratnih metrov ponuja tujim investitorjem. Pridobili naj bi 108 sob in 40 apartmajev, kapacitete naj bi bile 380 gostov, je razvidno iz ponudbe v Münchnu. Kakšni bodo uspehi, bomo spremljali.

Dejstvo pa je, da je bilo v Metliki po letu 2006 veliko izgubljenega tudi z vidika črpanja evropskih sredstev za sofinanciranje takšnih in podobnih projektov.

V nadaljevanju v galeriji objavljamo še nekaj fotografij (za povečanje kliknite na sliko).

Vir: Javna agencija Spirit Slovenija (SPIRIT), spletna stran Občine Metlika in drugo.

J. M.