Med kom bodo lahko izbirali v večjem delu Novega mesta in v Straži

(vir: arhiv)

V Novem mestu in občini Straža se bo v nedeljo, 3. junija 2018, za vstop v Državni zbor Republike Slovenije potegovalo 22 kandidatk in kandidatov. Kandidirali bodo na listah 22 političnih strank in različnih gibanj.

Najmlajša kandidatka je stara 26 let, najstarejši kandidat je star 67 let. Za vstop v državni zbor kandidira tudi ena poslanka, in sicer zdajšnja poslanka v tem volilnem okraju Urška Ban na listi SMC. Za tokratne volitve je tudi značilno, da 5 kandidatov kandidira kar v dveh volilnih krajih, in sicer so to kandidati SLS, Liste Bojana Požarja in strank SNS, Solidarnost in GAS. Kandidati imajo različno izobrazbo, en ima končano le osnovno šolo, nezaposlena pa sta dva. Med 22 kandidati jih ima 11 oziroma polovica stalno prebivališče prijavljeno v občinah, ki ne spadajo v ta volilni okraj.

Kandidira 13 žensk in 8 moških. 6. volilna enota, 3. volilni okraj s sedežem v Novem mestu zajema večji del Mestne občine Novo mesto in občino Straža.

Ta del zajema naslednje kraje: del občine Novo mesto, ki obsega območja krajevnih skupnosti: Bršljin, Bučna vas, Center, Drska, Gotna vas, Kandija – Grm, Karteljevo, Ločna – Mačkovec, Majde Šilc, Mali Slatnik, Mestne njive, Otočec, Prečna, Regrča vas, Straža, Šmihel in Žabja vas.

V nadaljevanju objavljamo listo, po zaporednem vrstnem redu, kot bo 3. junija tudi na glasovnici in je bil določen z žrebom. Najprej objavljamo ime in priimek kandidata ali kandidatke, sledijo: letnica rojstva (v oklepaju), naslov, izobrazba in delo, ki ga opravljajo.

V večjem delu Novega mesta in Straži bodo na volitvah 3. junija 2018 kandidirali:

 1. SMC – Stranka modernega centra: Urška Ban (1975), Novo mesto, univ. dipl. ekon., poslanka
 2. Andrej Čuš in Zeleni Slovenije (Zeleni): Igor Sladič (1961), Novo mesto, kmetijski tehnik, vodja izmene v skladišču
 3. DD Dobra država: Maja Dragan (1992), Novo mesto, gimnazijska maturantka, vzgojiteljica predšolskih otrok
 4. Stranka Alenke Bratušek: Saša Jerele (1981), Brezovica, mag. politologije, slikarka
 5. Lista Marjana Šarca: Miroslav Rožman (1951), Adlešiči, mag. ekonomije, upokojenec
 6. Slovenska nacionalna stranka (SNS): Ingrid Hodnik (1970), Novo mesto, elektrotehnik – elektronik, samostojni podjetnik
 7. Za zdravo družbo (ZD): Igor Kuzma (1977), Dolenjske Toplice, univ. dipl. geografije in profesor zgodovine, podsekretar
 8. Socialistična partija Slovenije (SPS): Mitja Softić (1972), Rimske Toplice, osnovna šola, nezaposlen
 9. Piratska stranka Slovenije (Pirati): Sabina Gregorin (1990), Ljubljana, gimnazijska maturantka, maserka
 10. Slovenska demokratska stranka – SDS: Marjanca Trščinar Antić (1961), Stopiče, vzgojiteljica, samostojna podjetnica
 11. DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije: Vesna Dragan (1976), Novo mesto, ekonomistka, vodja sektorja za stanovanja pri ministrstvu za okolje in prostor
 12. SLS Slovenska ljudska stranka: Franc Hudoklin (1961), Gorenja Stara vas, strojni ključavničar, član uprave WTW
 13. Levica: Ana Štromajer (1988), Kranj, politologinja, strokovna sodelavka na Mladinskem svetu Slovenije
 14. GibanjeSkupajNaprej (GSN): Marjetka Mayr (1952), Pšata, gimnazijski maturant, prokurist
 15. Lista novinarja Bojana Požarja (LNBP): Sonja Udvanc (1983), Šentjernej, profesorica kemije in biologije, nezaposlena
 16. Združena levica in SLOGA: Valerija Balkovec (1962), Novo mesto, primarij magistra, doktor medicine, zdravnica in v. d. predstojnice dermatovenerologije
 17. Zedinjena Slovenija – ZSi: Peter Arnšek (1974), Kostanjevica na Krki, lesar, razlakiranje
 18. SSN – Stranka slovenskega naroda: Janica Millonig (1954), Novo mesto, magistra ekonomije, projektni vodja
 19. Solidarnost, za pravično družbo: Uroš Lubej (1975), Novo mesto, profesor filozofije, učitelj na gimnaziji
 20. Socialni demokrati: Milena Kramar Zupan (1959), Novo mesto, doc., doktorica ekonomskih znanosti, direktorica bolnišnice
 21. GAS – Gospodarsko aktivna stranka: Jože Kobe (1962), Dolž, magister državnih in evropskih študij, podsekretar
 22. Nova Slovenija – Krščanski demokrati: Marko Dvornik (1978), Novo mesto, univ. dipl. inž. gradbeništva, računalniško programiranje

Vir: Državna volilna komisija

C. R.