Materinski dan: Praznik, posvečen materam

Danes v Sloveniji obeležujemo dan mater, teh je okoli okoli 700.000 mater. V letu 2021, kar so zadnje objavljeni statistični podatkih, se je rodilo 18.984 otrok, nekoliko več kot leto prej. Največ otrok se je rodilo materam, starim 30–34 let (36 %). 

Navada praznovanja materinskega dne se je v Evropo razširila iz ZDA po drugi svetovni vojni, pri nas pa se je uveljavila po letu 1991. Datum praznovanja se od države do države razlikuje, v Sloveniji ga praznujemo 25. marca.

Rojenih več otrok kot leto prej

Leta 2021 se je v Sloveniji rodilo 18.984 otrok oz. nekoliko več kot leto prej. Hkrati je bilo to 33 % manj kot pred 50 leti in 38 % manj kot leta 1979, ko je bilo rojstev največ v zadnjih 50 letih, po drugi strani pa 10 % več kot leta 2003, ko je bilo rojstev najmanj. Vsako leto se rodi nekaj več dečkov kot deklic: v Sloveniji je dolgoletno povprečje 106 dečkov na 100 deklic.

Največ otrok se je rodilo materam, starim 30–34 let

Med vsemi otroki, rojenimi v 2021, se jih je največ rodilo materam, starim 30–34 let (36 %). 31 % otrok so rodile matere v starosti 25–29 let in 18 % matere, stare 35–39 let. 158 otrok se je rodilo materam, starim 15–19 let, 30 pa materam, starejšim od 44 let.

Čedalje več žensk v Sloveniji rodi pozneje 

Od druge svetovne vojne so bile ob rojstvu prvega otroka povprečno najmlajše tiste, ki so rodile leta 1976: v povprečju so imele 22,7 leta. Po koncu 80. let prejšnjega stoletja pa se je povprečna starost mater ob rojstvu prvega otroka začela dvigovati in v 2019 dosegla najvišjo vrednost. Ta je ostala enaka tudi v 2021: ob rojstvu prvega otroka je znašala 29,6 leta, ob rojstvu vseh otrok pa 31,1 leta.

Z leti se spreminjajo tudi najbolj priljubljena imena

Leta 1992 je bilo med takrat rojenimi dečki največ Rokov, leta 2021 pa Filipov. Pri deklicah je bilo leta 1992 največ novorojenk poimenovanih Nina, skoraj 30 let pozneje je bilo najbolj priljubljeno ime Ema.

Vir: stat.si

A. L.