Marko Lotrič: Prišlo bo do selitev podjetij, odpuščanj ali stečajev

Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta RS

Ekonomisti opozarjajo, da se Slovenija nahaja na začetku vstopa v recesijo (nazadovanje), ukrepi vlade pa gredo v napačno smer. Na to se je na omrežju X odzval tudi Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta RS in dolgoletni uspešni podjetnik. 

Navedel je dejstva, ki so skrb zbujajoča:

V Sloveniji je inflacija med najvišjimi (višja je le na Slovaškem in na Hrvaškem).

Inflacija je septembra na letni ravni narasla na 7,5 %, na mesečni na 0,3 %. K letni inflaciji so največ prispevale podražitve hrane in brezalkoholnih pijač, k mesečni pa višje cene elektrike.

Večina podjetij beleži do 30 % upad naročil v primerjavi z letom 2022, nekatera tudi več.

V letošnjih vremenskih ujmah so bile najbolj prizadete regije, ki že sicer zaostajajo v razvoju, tudi obmejne. Tem regijam ne pomaga zakonodaja, ki se sprejema v zadnjem letu. S 1. 1. 2024 se bodo začele uporabljati posamezne določbe novega Zakona o čezmejnem izvajanju storitev. Stroški čezmejnih storitev bodo višji za 30 %, posledično bo prišlo do selitev podjetij v druge države (kjer ni takšnih obremenitev), odpuščanj ali stečajev.

Gospodarstvo potrebuje spodbude, ne pa novih obremenitev in zakonodaje, ki zmanjšuje konkurenčnost.

A. L.