Malica bo v razredu, maske obvezne za učitelje in delno učence 9. razredov

(vir: pixabay.com)

Zaenkrat kaže, da se bodo 18. maja v osnovno šolo vrnili učenci od 1. do 3. razreda osnovnih šol, nato pa 25. maja še učenci devetih razredov. Sklep o tem mora sicer dokončno sprejeti še vlada (kar naj bi naredila v sredo ali četrtek, odvisno bo od širjenja okužb), je pa ministrstvo za izobraževanje šolam že poslalo podrobna navodila, kako izvajati pouk in pri tem poskrbeti za varnost učencev.

Razredi za učence prvih treh razredov bodo po navodilih ministrstva razdeljeni na več učnih skupin, pri čemer v posamezni učni skupini ne sme biti več kot 10 učencev, pri učnih skupinah v devetih razredih pa ne več kot 15. Pouk bo za vsako skupino potekal le v eni učilnici. V razredu bo morala biti zagotovljena tudi zadostna medosebna razdalja med učenci, in sicer najmanj 1,5 metra.

Navodila določajo, da smejo k pouku le zdravi učenci in učitelji brez znakov akutne okužbe dihal. V šolo bo treba prinesti tudi podpisano izjavo staršev, da otrok v zadnjih 14 dneh ni imel katerega od simptomov covida-19 in da ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila s testom potrjena okužba z novim koronavirusom.

Vrnitev v šolo oziroma na delovno mesto odsvetujejo vsem učencem oz. zaposlenim na šoli, ki imajo v družini ali istem gospodinjstvu osebo z zdravstvenimi omejitvami.

V razredu bo treba pred začetkom pouka temeljito prezračiti učilnice, nato pa spet vsako uro. Površine in predmete, ki se jih učenci in zaposleni pogosteje dotikajo, bo treba razkuževati večkrat dnevno. Čiščenje prostorov bo sicer potekalo enkrat dnevno.

Zlasti učenci prvih treh razredov naj bi imeli čim več pouka na prostem, če bo to dopuščalo vreme. Med odmori učenci učilnic sicer ne bodo zapuščali. V učilnicah bodo pojedli tudi malico.

Po priporočilih naj učenci v šolski objekt vstopajo posamično. Šola naj po možnosti uporabi več vhodov ter pripravi talne označbe za vzdrževanje primerne medsebojne razdalje.

V šolske prostore bodo lahko vstopali samo učenci in zaposleni, ostali pa le po potrebi in predhodni najavi. Morebitne govorilne ure bodo potekale po telefonu ali prek spleta.

Vsi zaposleni in starejši od 12 let bodo morali nositi zaščitno masko. Zaposleni jih bodo morali nositi ves čas, devetošolci pa zunaj matične učilnice učne skupine. Zaščitno opremo bo zagotovila civilna zaščita.

Za učence od 4. do 8. razreda bodo šole še naprej izvajale izobraževanje na daljavo. Izjema so učenci teh razredov z učnimi težavami, za katere bodo lahko šole od predvidoma 25. maja izvajale dopolnilni pouk in druge oblike pomoči.

Kako pa z glasbenimi šolami?

Tudi glasbene šole naj bi vrata odprle 18. maja. Priporočila glede izvajanja pouka v glasbenih šolah so enaka tistim za osnovna šole (največ 15 učencev v prvi skupini, za prvo triletje v osnovnih šolah pa manjše skupine do največ deset učencev).

Pouk, ki se izvaja skupinsko, bo še naprej potekal na daljavo.

Do konca pouka v šolskem letu 2019/20 se nastopi učencev ne bodo izvajali, letnega ocenjevanja pa v skladu s predhodnim sklepom o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v glasbenih šolah v šolskem letu ne bo.

Bodo pa lahko v javni glasbeni šoli opravljali izpite učenci, ki niso vpisani v glasbeno šolo.

Ker pa letnega ocenjevanja redni učenci v letošnjem šolskem letu ne bodo opravljali, so šolam predlagali, da same določijo rok za opravljanje izpitov učencev, ki v glasbeno šolo niso vpisani, in sicer v junijskem ali jesenskem izpitnem roku.

Sprejemni izpiti za vpis učencev v glasbeno šolo se v rednem roku opravljajo od 1. do 30. junija ter v naknadnem roku od 17. do 25. avgusta 2020. Vpis učencev v prvi razred poteka v prvem roku od 1. do 7. julija, v drugem pa od 26. do 31. avgusta.

C. R.