Mali delničarji s tožbo zaradi spornega imenovanja Hansa-Helmuta Fabryja v Krkin nadzorni svet

Vir: krka.si

Julija je vladajoča politika prek Slovenskega državnega holdinga (SDH), ki ga vodi italijanska državljanka Lidia Glavina, na hitro in čez zadnja vrata v nadzorni svet Krke, d. d., pripeljala nemškega državljana Hansa-Helmuta Fabryja, nekoč vodilnega v podjetju Novartis Deutschland GmbH (nemški podružnici Novartisa), v času, ko je bil direktor ruske podružnice Metod Dragonja (direktor Leka v času, ko so tega prodali Novartisu).

Vložena tožba  in zahteva za izdajo začasne odredbe na Okrožno sodišče v Novem mestu

Že na julijski skupščini je Vseslovensko združenje malih delničarjev, ki zastopa male delničarje, teh 39,4 odstotka v Krkinem lastništvu, napovedalo vložitev tožbe. Zdaj so to uresničili. S tožbo, ki so jo vložili na Okrožno sodišče v Novem mestu, namreč izpodbijajo sporno imenovanje Nemca Hansa-Helmuta Fabryja za novega člana Krkinega nadzornega sveta. Zahtevajo tudi ničnost sprejetega sklepa na julijski skupščini.

Nemec Hans-Helmut Fabry, novi Krkin nadzornik na predlog države oz. vladajoče politike.

Že pred tem pa so predstavniki malih delničarjev na sodišče vložili zahtevo za izdajo začasne odredbe, s katero bi dosegli zadržanje oziroma prepoved opravljanja funkcije Fabryja. S tem želijo preprečiti nastanek težko nadomestljive škode, ki bi lahko nastala pri pridobivanju in seznanjanju s podatki, ki so poslovna skrivnost družbe Krka, d. d.

Predstavniki malih delničarjev so sicer že na skupščini protestirali nad dejstvom, da je SDH v nadzorni svet – tik pred izvedbo glasovanja in nasprotno s svojim prvotnim predlogom v zahtevi za razširitev dnevnega reda skupščine – predlagal delničarjem popolnoma neznanega kandidata in še tujca po vrhu. Zaradi tega se delničarji in strokovna javnost niso mogli opredeliti, “prebrane reference pa kažejo, da je bil v preteklosti močno vpet v neposredno konkurenčno podjetje Sandoz, del skupine Novartis, katere del je tudi Lek«.

V čigavem interesu je, da lahko pregleduje občutljive podatke?

Ob tem so se predstavniki združenja malih delničarjev še spraševali, v čigavem interesu je, da občutljive podatke in strategije družbe lahko pregleduje oseba, potencialno povezana z ostro konkurenco. Za imenovanje Fabryja je na skupščini glasovalo (le) 78,42 % oddanih glasov. Dodajmo, da je bilo na skupščini družbe Krka, d. d., ki je bila 6. julija, prisotnega zgolj 55,55 odstotka kapitala z glasovalno pravico.

Colarič poldrugo uro predstavljal rezultate in načrte – ni jih ganilo pri njihovih načrtih

Takoj po skupščini so iz združenja malih delničarjev še sporočili, da je predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič kar uro in pol predstavljal Krkine rezultate in načrte. Kot je znano so tudi letošnji polletni rezultati tega podjetja zelo dobri. Vse to pa SDH ni prepričalo, da ne bi izvedli menjav v nadzornem svetu.

Tako kot po navadi, kot pravijo v združenju, je SDH, ki je v državni lasti, z nasprotnim predlogom na lastni prvotni predlog, tik pred glasovanjem razkril svoje namene, in sicer, da se v nadzorni svet namesto mag. Anje Strojin Štampar in Simone Razvornik Škofič imenujeta Hans-Helmut Fabry in Borut Jamnik.

Kdo je Hans-Helmut Fabry?

Na spletni strani Krke lahko med drugim preberemo, da se je rodil leta 1956 v Nemčiji. Leta 1981 je diplomiral iz psihologije na Univerzi v Münstru. Poklicno kariero je začel kot asistent na Inštitutu za psihologijo na Univerzi v Münstru in jo nadaljeval v številnih mednarodnih podjetjih, med njimi so našteti Henkel, Bongrain, L’Oreal, Novartis AG, Sandoz, Hexal in GSK Consumer Healthcare. Bil je član več nadzornih svetov, predvsem v farmacevtskih podjetjih – in direktor v podjetju Novartis Deutschland GmbH.

Sestava delničarjev, 30. junij 2017

30. junij 2017 31. december 2016
Št.
delničarjev
Št.
delnic
Delež
v %
Št.
delničarjev
Št.
delnic
Delež
v %
domače fizične osebe 51.714 12.928.845 39,4 53.054 13.011.813 39,7
domače pravne osebe in skladi 600 2.566.243 7,8 599 2.674.355 8,1
Slovenska državni holding 1 5.312.070 16,2 1 5.312.070 16,2
Kapitalska družba in PPS 5 3.598.179 11,0 5 3.598.179 11,0
lastne delnice 1 559.096 1,7 1 493.130 1,5
mednarodni vlagatelji 585 7.829.015 23,9 577 7.703.901 23,5
SKUPAJ 52.906 32.793.448 100,0 54.237 32.793.448 100,0

 

Največji delničarji, 30. junij 2017

Delničar Kraj Država Št. delnic Delež v %
1 SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, D.D. LJUBLJANA Slovenija 5.312.070 16,20
2 KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. LJUBLJANA Slovenija 3.493.030 10,65
3 SPLITSKA BANKA, D.D. SPLIT Hrvaška 2.320.476 7,08
4 ADDIKO BANK D.D. ZAGREB Hrvaška 1.221.983 3,73
5 KDPW VARŠAVA Poljska 466.456 1,42
6 LUKA KOPER, D.D. KOPER-CAPODISTRIA Slovenija 433.970 1,32
7 CLEARSTREAM BANKING SA LUXEMBOURG Luxembourg 393.641 1,20
8 ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D. LJUBLJANA Slovenija 388.300 1,18
9 SMALLCAP WORLD FUND INC. IRVINE, CA

ZDA

335.262 1,02
10 THE BANK OF NEW YORK MELLON NEW YORK ZDA 234.362 0,71
SKUPAJ 14.599.550 44,52

 

Delnice Krke, d. d., še naprej ostajajo najprometnejše na Ljubljanski borzi. Včeraj so s Krkinimi delnicami, na primer, opravili za 198.950 evrov prometa (za toliko jih je zamenjalo lastnika), cena za delnico pa je bila 55 evrov.