Mag. Andrej Martin Kostelec: Prišel je čas, da stopimo na pravo pot in se občina končno začne razvijati

Občina Šentrupert: Intervju, ki vzame sapo.

Andrej Martin Kostelec, novi župan Občine Šentrupert.

Mag. Andrej Martin Kostelec kandidira za župana Občine Šentrupert. Je strokovnjak za finance in ima dolgoletno delovno prakso na tem področju. Živi v Šentrupertu, v t. i. znani Kostelčevi hiši, kamor njegove družinske korenine segajo že v leto 1889. Prav danes praznuje svoj 58-rojstni dan.

V Šentrupert ste se preselili leta 2012. To ni tako dolgo nazaj, pa vendar dovolj dolgo, da ste lahko spoznali življenje v občini. Kako ocenjujete zatečeno stanje v Šentrupertu?

Ja, v Šentrupert sva se s soprogo preselila leta 2012, vsekakor pa sem v ta kraj redno prihajal na obisk k mojim sorodnikom. Prvič sem prišel leta 1988 in potem približno na dve leti. Ko sva kupila hišo in jo začela obnavljati, sva bolj od blizu spoznala življenje v tem kraju. Najprej sva navezala prijateljske stike z bližnjimi sosedi, potem pa vedno širše. Zdaj mislim, da osebno poznava več kot tretjino prebivalcev v občini. Potem, ko spoznavaš ljudi in slišiš različne zgodbe ter nezadovoljstva in vidiš, kako se odvijajo določene stvari v občini, sem kmalu opazil, da se očitno nič ne naredi, kar bi bilo koristno za občane.

Poslušali smo samo o projektih, ki pa se ne izvajajo.

Še poseben občutek o tem sem doživel, ko je zdajšnji župan občane leta 2015 povabil v kulturni dom na predstavitev nove kanalizacije in povedal, da je projektna dokumentacija že pripravljena in je nujno, da vsa gospodinjstva sporočijo, kje se nahajajo priključki za priključitev na novo javno kanalizacijo.

Nikoli več se ni govorilo o tem in nikoli nismo izvedeli, koliko občinskega denarja je bilo plačanega za ta projekt, ki ga naredil župan v svojem zasebnem biroju.

Tako, kot se niso uresničevali projekti, se niso izvajale niti obljube o saniranju odvajanja poplavnih voda, ki poplavljajo hiše in trgovine, ko Bistrica prestopi bregove. Takšne in drugačne stvari so me privedle do tega, da sem se odločil za kandidaturo za župana in da bi nekaj dobrega naredil za občino, kjer živimo ljudje, ki si želimo razvoja in napredovanja krajev.

Ste strokovnjak na finančnem področju, v Občini Šentrupert zelo šepa tudi na tem področju, kot kaže se zdajšnji župan na finančne zadeve ne spozna najbolje, ali pa morda le, saj so z občinskim vodenjem povezane številne kritike o preglednosti financ, omenjajo se tudi sumi korupcije. Navsezadnje so občino obiskovali tudi kriminalisti. Kaj vi menite o tem in takšnem vodenju Občine Šentrupert?

Ne morem biti zadovoljen s sedanjo situacijo. Občina je v kritičnem finančnem stanju. Čeprav ni javnega poročanja o stanju občinskega dolga, vemo iz zanesljivih virov, da naj bi presegal tri milijone evrov in to je veliko tveganje za prihodnost občine. Ne vemo, kje se občina financira in kakšne obrestne mere plačuje. Slišali smo, da se jemlje posojila od zasebnih oseb in se plačujejo obresti, ki močno presegajo tržne obresti. Vsi občani bi želeli vedeti, kakšno je dejansko stanje in verjetno bomo to lahko razkrili šele v naslednjem mandatu.

V primeru, če bom izvoljen za župana, bomo naročili revizijski pregled vseh računovodskih dokumentov, povezanih s posojili in vračanjem le teh ter plačanimi obrestmi v zadnjem mandatu.

Glede prihodnosti, v primeru mojega vodenja, bom postopoma zniževal zadolževanje, na nivo, ki ne bo presegal polletnega povprečnega proračuna in ne bo večji od 250 evrov na občana.

Naravnano finančno poslovanje z občinskimi sredstvi je namreč pogoj za dolgoročen razvoj in to je moje osnovno načelo za celotni razvoj občine v naslednjem mandatu.

Dodal bi še, da bomo uvedli dvomesečno objavljanje prihodkov in odhodkov ter odstopanje od proračuna. Stanje bomo objavljali  v glasilu Šentrupert.

Kaj boste še spremenili, če boste izvoljeni za župana?

Če me bodo volivci izvolili za župana v prihodnjem mandatu, se bo veliko stvari spremenilo. Moj profil vodenja je precej drugačen od sedanjega. Osredotočil se bom na ljudi in vse, kar bo občina delala, bo namenjeno občanom. Zavzemal se bom za enakomerno dviganje kakovostni življenja vseh občanov. Zagnal bom razvoj občine na vseh področjih in v razvoju bodo vsi občani dosegali višje standardno udobje ter uživali v lepšem okolju.

Kaj pa lahko krajani pričakujejo od vas kot župana, konkretno po posameznih delih?

V povezavi s prejšnjim vprašanjem lahko tu povem, da občani lahko pričakujejo kar precej od prihodnjega župana, če bom jaz zasedal to vodilno mesto.

Izboljšali in nadgradili bomo obstoječo infrastrukturo. Na tem področju bodo prioriteti izgradnja obvoznice Šentruperta za razbremenitev tovornega prometa v središču in šolske poti. Uredili bomo ceste, mostove, pločnike in parkirišča. Uresničili bomo obnovitev javne kanalizacije.

Spodbujali bomo gospodarstvo, obrtništvo, kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti. Cilj za rast občinskega BDP-ja bo zelo ambiciozen. Močno bomo pomagali kmetijskim gospodarstvom pri projektih za črpanje sredstev iz EU v okviru programa za razvoj podeželje.

Skrbeli bomo za zeleno podeželsko okolje ki bo omogočalo razvoj ekološkega turizma. Turistično društvo Šentrupert bo postalo vodilni akter pri trženju lokalne turistične ponudbe, ki bo postopoma rasla. Pogoji bodo pravično nastavljeni.

Občina bo skrbela in stala ob strani javnim socialnim ustanovam za preudarno socialno oskrbo za otroke, starejše in invalidne občane.

Občina bo v naslednjem mandatu močno spodbujala znanstvene, izobraževalne, kulturne in športno-rekreativne dejavnosti. Obnovili bomo Kulturni dom in razvili kulturni objekt v Barbovi graščini na Veseli Gori. Zgradili ali nadgradili bomo primerne prostore za športno rekreativne aktivnosti, ki se bodo odvijale skozi vse leto.

Kakor vidite, imam namero močno poživeti in razviti socialno življenje v občini.

Kaj pa je tisto, kar lahko trdno obljubite, da bodo v občinskem svetu zagovarjali tudi člani iz vrst Slovenske demokratske stranke?

V novem mandatu bo verjetno kar velika zamenjava članov občinskega sveta, saj jih iz zdajšnje sestave ne kandidira veliko. Menim, da zdajšnji svetniki nimajo najboljšega ugleda med občani, tako da jim verjetno ne bo lahko pridobiti ponovnega zaupanja.

Vsekakor, kakršna koli že bo nova sestava občinskega sveta, pričakujem, da bodo med njimi izvoljeni tudi kandidati iz stranke SDS. To bi bilo dobro zato, da bi imel bližnje sogovornike. Opažan tudi, da je ponudba samostojnih kandidatov dobra in nekateri imajo tudi izkušnje iz prejšnjih mandatov in so imeli velike težave pri sodelovanju s sedanjem županom.

Kakorkoli, ves mandat se bom trudil, da bodo odnosi z občinskim svetom odlični in pričakujem, da bodo novi člani tesno sodelovali s predlogi, ki se bodo uvrščali v isto smer kot moja vizija, in to, da bi delali za dobrobit vseh občanov.

Ali lahko torej pričakujemo boljši jutri za Šentrupert?

Vsekakor, občini se obeta boljša prihodnost. Vsaka sprememba je dobrodošla in v Šentrupertu je nujna. Po 12 letih občinskega življenja je prišel čas, da stopimo na pravo pot in se občina končno začne razvijati. Verjamem, da bo v štirih letih prepoznano, da se je veliko naredilo, kljub finančnim težavam, in vsi bomo uživali v boljšem življenju v kraju.

Vsi skupaj bomo naredili boljšo občino Šentrupert!

V nadaljevanju objavljamo napovednik srečanj kandidata mag. Andreja Martina Kastelca s krajani v Občini Šentrupert v naslednjih dneh.

A. L.