Loški Potok: Minister Vizjak z županom o varovanju voda

Poslanec državnega zbora Jože Tanko, minister mag. Andrej Vizjak, župan Ivan Benčina, direktor podjetja Hydrovod Antun Gašparac | Avtor Jure Kos

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je včeraj obiskal Občino Loški Potok, kjer si je skupaj z županom Ivanom Benčino ogledal požiralnik na Travniškem polju in projektirani izpust iz načrtovane čistilne naprave.

Glavna tema pogovora je bila varovanje vodnega vira Blate. Približno 40 odstotkov Občine Loški Potok spada v 1., 2. in 3. vodovarstveno območje tega vodnega vira. Za varovanje tega vira je načrtovana izgradnja čistilne naprave.

Občina Loški Potok ima pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za izgradnjo čistilne naprave, ki je na prvem mestu prioritet regije in na prioritetni listi države. Predstavniki občine opozarjajo, da bo projekt izgradnje čistilne naprave bistveno dražji, ker celotno naselje Hrib-Loški Potok leži na 1., 2. in 3. vodovarstvenem območju zajetja Blate. Zaradi prečrpavališč bo dražje tudi delovanje naprave.

Župan Benčina meni, da bi morale del stroškov izgradnje in delovanja čistilne naprave nositi tudi sosednje občine, saj se na območju občine Loški Potok varuje pitna voda za sosednje občine. Po njegovem mnenju bi morali biti takšni projekti, ki varujejo vodne vire v drugih občinah, deležni višjega sofinanciranja.

Minister je povedal, da na ministrstvu pripravljajo uredbo o vodovarstvenih območjih v Občini Loški Potok, ki bo po njegovih besedah ključ do rešitve, kako postaviti racionalen sistem čiščenja in odvajanja odpadnih voda. Delovni osnutek uredbe bo pripravljen do konca julija in ministrstvo ga bo nato posredovalo občini v pregled. Po uskladitvi z občino bo predvidoma jeseni izvedena javna obravnava osnutka uredbe o vodovarstvenih območjih.

Minister je županu povedal, da bodo na podlagi potrjenega načrta za okrevanje in odpornost pripravili razpis za sofinanciranje takšnih manjših sistemov, kakršnega načrtujejo v Loškem Potoku.

Župan je predstavil tudi pilotni projekt namestitve filtrov na kurilnih napravah za zmanjšanje trdih delcev v zraku, s katerimi imajo v Loškem Potoku težave ob določenih vremenskih pojavih. Minister je projekt podprl in povedal, da imajo na ministrstvu na voljo sredstva za sofinanciranje takšnih projektov.

Poslanec državnega zbora Jože Tanko, župan Ivan Benčina in direktor občinske uprave Viljem Vesel /Avtor: Jure Kos

K. R.