Loke pri Straži: Pomembne pridobitve za kraj

Loke (občina Straža), vir: arhiv

V Lokah v Občini Straža bodo drevi uradno odprli nov krajevni vodovod in površino za pešce ob lokalni cesti. S sodelovanjem Slovenskih železnic so v celoti prenovili in z gumijastimi ploščami opremili tudi nivojski železniški prehod.

Celotna naložba je občino stala nekaj manj kot 380.000 evrov.

Projekt novega vodovoda je obsegal gradnjo dobrih 500 metrov vodovodnega omrežja od lokalne ceste Zalog – Straža s podvrtanjem pod železniškim tirom, po lokalni cesti v Lokah s podvrtanjem pod Krkino strugo zahodno od lesenega mosta ter v nadaljevanju do regionalne ceste v bližnjih Volavčah, je za STA navedel straški župan Dušan Krštinc.

Tam so prenovili še 270 metrov sekundarnega vodovoda in vse individualne priključke stanovanjskih hiš. Poleg vodovoda so uredili novo cestno razsvetljavo in postavili 14 svetilk.

Vse od nivojskega železniškega prehoda do Lok so hkrati posodobili 170 metrov površine za pešce in zgradili novo kanalizacijo za padavinske vode v dolžini 120 metrov. Lokalna cesta in javne poti v vasi Loke so dobile novo asfaltno prevleko, dodatno so asfaltirali še 180 metrov makadamskih javnih poti.

Gre za bistveno izboljšanje kakovosti življenja v tem kraju, izboljšanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu, površine pešcem omogočajo več udobja in varnosti, javna razsvetljava pa je še posebej pomembna za domačine.

M. D.