Livar v težavah, dobaviteljem morajo plačevati vnaprej

Livar v Črnomlju.

Podjetje Livar, ki ima proizvodnjo tudi v Črnomlju in je največja livarna železnih litin v Sloveniji (ustanovljena je bila leta 1954), je od 23. januarja 2020 v postopku prisilne poravnave. Podatki o tem, kako so poslovali v letu 2019 javno še niso dostopni, v letu 2018 pa so imeli 197 tisoč evrov čistega dobička, prihodki so bili stabilni (56 milijonov evrov), delež zadolženosti se je zniževal.

Postopek prisilne poravnave vodi Okrožno sodišče v Ljubljani, ki je Livarju v preteklih dneh izdalo soglasje za najem likvidnostnega posojila v višini 1,8 milijona evrov.

Iz sklepa sodišča je razvidno, da dobavitelji Livarju po začetku prisilne poravnave ne želijo več dobavljati surovin, če teh ne plačajo vnaprej, po predračunih.

Če se bi proizvodnja ustavila, “bo zelo verjetno prišlo do stečaja”, je razvidno iz sodnega sklepa, objavljenega v Ajpesu.

Livar trenutno na računu nima denarja, da bi pokrival redne stroške. Januarja so poslovali z izgubo, ob koncu meseca so imeli na bančnem računu manj kot 6000 evrov.

Posojilo v višini 1,8 milijona evrov želijo najeti z rokom odplačila štiri mesece. Navedli so, da posojilo potrebujejo zaradi sezonskega učinka pomanjkanja likvidnosti v prvih mesecih koledarskega leta in dodatnega učinka spremembe poslovanja z dobavitelji zaradi postopka prisilne poravnave.

Z najemom posojila sta soglašala oba predlagatelja upniške prisilne poravnave, to sta Alpha Credit Solutions in ECP Tactical Opportunities, pozitivno mnenje je podal tudi stečajni upravitelj Leon Benigar Tošič.

Sodišče je prisilno poravnavo nad največjo slovensko livarno začelo 23. januarja na predlog upnikov Alpha Credit Solutions in ECP Tactical Opportunities. V podjetju je okoli 600 zaposlenih, banke upnice pa so ob koncu lanskega leta terjatve prodale skladu Anacap.

Sedež Livarja je v Ivančni Gorici, kjer imajo poleg poslovne stavbe še enoto livarske proizvodnje. Druga livarska proizvodnja je v Črnomlju, kjer se nahaja tudi ločen center za mehansko obdelavo.

C. R.