Krkin prevzem podjetja na Kitajskem padel v vodo

Novomeška Krka je danes na straneh Ljubljanske borze objavila sporočilo, da bodo v naslednjih mesecih svojo navzočnost na Kitajskem povečali z ustanovitvijo skupnega podjetja (joint venture), v katerem bo Krka imela večinski delež. Skupno podjetje bodo ustanovili v naslednjih mesecih.
S tem so dopolnili navedbe iz sporočila na skupščini Krke, d. d., ki je bila 6. julija. Takrat so navajali, da je Krka tik pred prevzemom manjšega, razvojno naravnanega podjetja na Kitajskem, posel pa naj bi bil zaključen konec poletja. Predsednik uprave Jože Colarič je takrat dejal, da so konec lanskega leta preučili več prevzemnih priložnosti in nato identificirali tarčo, v kateri bi lahko pridobili najmanj 51-odstotni lastniški delež. Dejal je še, da gre za manjšo družbo, ki se ukvarja s farmacevtskim razvojem, ima veliko znanja z regulatornega področja in razpolaga z manjšimi kapacitetami za proizvodnjo tablet, suspenzij in injekcij. Njena trenutna letna prodaja znaša manj kot 10 milijonov evrov.
Ta družba bi lahko Krki služila kot osnova za vstop na kitajski trg, očitno po vzoru Ruske federacije. Podjetje pa bi Krki lahko zagotovilo registracijo in kasnejšo proizvodnjo ter prodajo njihovih izdelkov na kitajskem trgu.
Zdaj do tega prevzema ni prišlo, bodo pa ustanovili skupno podjetje, kjer bodo imeli večinski delež, kar tudi ni slabo.