Krka zvišala plače za 6 odstotkov

Novomeška Krka, tovarna zdravil. (vir: arhiv)

Zaposleni v Krki in njenih podjetjih v Sloveniji imajo od 1. januarja 2019 višje plače. Vrednost točke se je namreč zvišala za 6 odstotkov. Zvišanje plač velja tudi za zaposlene prek agencij.

Med Krkinimi zaposlenimi je završalo že ob koncu lanskega leta, ko so izvedeli, da se bodo plače s 1. januarjem povišale za kar 6 odstotkov.

Včeraj so to potrdili tudi iz Službe za odnose z javnostmi v Krki, tovarni zdravil, Novo mesto. Zapisali so, da se vrednost točke zvišuje s 1. januarjem 2019, zvišanje pa vključuje tudi stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018.

Slednje pomeni, da so v zvišanje plač vključili tudi stopnjo inflacije, ki je bila lani pri 1,4 odstotka.

Krka je večje povišanje plač, ki je bilo tudi zelo odmevno, imela leta 2008, ko so najnižjo neto plačo določili pri 800 evrih. V naslednjih letih so nato plače redno poviševali s stopnjami rasti cen življenjskih potrebščin oziroma inflacijo. Letošnje povišanje plač pa je največje v desetih letih, saj ne gre samo za prilagajanje z inflacijo.

Razlogov za svojo odločitev v Krki ne pojasnjujejo, nedvomno pa je to povezano tudi s povišanjem plač ostalih, med drugim tudi v javnem sektorju, kjer imajo vsi zaposleni od 1. januarja plače višje za en plačni razred, kar je za okoli 4 odstotke. Poleg tega se je s 1. januarjem 2019 za 4,5 odstotka povišala tudi minimalna plača.

Iz tega je možno sklepati, da so v Krki pri tokratnem povišanju plač upoštevali tudi te parametre in vse skupaj zaokrožili navzgor, na 6 odstotkov.

V Krki je bilo konec septembra lani 11.226 redno zaposlenih, od tega jih je v tujini delalo dobrih 51 odstotkov. To pomeni, da je v Sloveniji okoli 5.500 redno zaposlenih krkašev. Hkrati imajo še okoli 200 zaposlenih prek agencij. Skupno se je plača s 1. januarjem 2019 tako povišala približno 5.700 zaposlenim v Krki.

Skupina Krka, kamor spadajo tudi podjetja v tujini, v letu 2019 načrtuje prodajo v višini 1,37 milijarde evrov in dobiček v višini 172 milijonov evrov. Kot zanimivost dodajmo, da so v skupini Krka v prvih devetih mesecih leta 2018 za stroške dela vseh 11.226 zaposlenih namenili 174,43 milijona evrov.

Za investicije letos načrtujejo skupno 124 milijonov evrov. Za leto 2019 načrtujejo tudi povečanje števila zaposlenih v Sloveniji in tujini, skupaj za 4 odstotkov, število vseh redno zaposlenih pa naj bi preseglo 12.100. Predvidena rast bo deloma tudi posledica prehoda delavcev iz agencij v družbo Krka.

Uprava tudi za leto 2019 poudarja zavezanost strateški usmeritvi stabilne politike dividend, da se za dividende izplača najmanj 50 odstotkov čistega dobička večinskih lastnikov skupine Krka, pri določitvi deleža čistega dobička za izplačilo dividend pa se upoštevajo tudi finančne potrebe skupine Krka za naložbe in prevzeme.

Vrednost delnice se je v letu dni povišala za 0,30 evra oziroma iz 57,50 na 57,80 evra. Pri tem smo upoštevali zaključni tečaj na Ljubljanski borzi na zadnji trgovalni dan v letu.

A. L.